”Ohållbart att äga kolkraft”

avJoachim Kerpner

Miljöministern om svenska statens dubbla roller

Foto: Foto: JERKER IVARSSON
Måste lösas Miljöminister Andreas Carlgren medger att kolkraftverkens nedsmutsning för med sig problem i längden, både för Sverige, Tyskland och Polen.

Vattenfall måste göra sig av med alla kolkraftverk.

Det säger miljöminister Andreas Carlgren:

– I längden kan det inte vara motiverat att svenska staten äger europeiska kolkraftverk.

Statligt ägda Vattenfall släpper ut mer koldioxid än hela Sverige. Men Andreas Carlgren (C) tror inte att han får några gliringar om det under FN:s klimatkonferens.

– De olika länderna vet mycket väl att den svenska regeringen har den mest ambitiösa planen för att ta bort beroendet av fossil energi helt och hållet.

Socialdemokraternas miljötalesman menar att ni kommer att få kritik i informella samtal, ”ni sitter ju med Vattenfall”?

– Det visar bara att han inte vet hur den internationella diskussionen går. Det finns inga sådana signaler.

Om Kina kritiseras för ökande kolanvändning kan de kontra med att Sverige äger en massa kolkraftverk.

– Det är ärligt talat nonsens att de skulle göra det. Tvärtom vänder kineserna sig till Sverige och EU och vill ha ett nära samarbete för att utveckla tekniker att skilja ut koldioxiden och se till att den inte kommer ut i atmosfären.

Hur ska staten hantera Vattenfalls kolsatsning?

– I längden kan det inte vara motiverat att staten äger europeiska kolkraftverk. Att göra oss oberoende av fossil energi är så uppenbart en del av vår strategi.

Ska kolkraftverken säljas?

– Det är ett arbete man får genomföra steg för steg, staten kommer att ha en roll att klargöra det som ägare för Vattenfall.

Hur ser du på att Vattenfall skövlar tyska byar?

– Det är ju ett faktum att en del av kolbrytningen i Tyskland och Polen sker genom dagbrott. Det visar bara de problem som kolkraften för med sig i längden.

Vattenfalls koncernchef har som ordförande i branschorganisationen Eurelectric motsatt sig regler om att alla nya kolkraftverk får släppa ut högst 350 gram koldioxid per kilowattimme.

– Han har också medverkat till att de europeiska energibolagen har ambitionen att vara koldioxidneutrala. Men i grunden har den svenska regeringen en högre ambitionsnivå än så.

Vattenfall begär 14,5 miljarder i skadestånd av tyska staten för att de tvingas följa EU:s vattendirektiv vid bygget av kolkraftverket Moorburg. Vad tycker du om det?

– Det visar vilket dilemma Vattenfall hamnar i. Det är också ett av skälen till att det inte är en hållbar strategi att svenska staten är ägare av kolkraftverk.

ARTIKELN HANDLAR OM