Nyheter

Kommun tvingades låna till löner

Av: 

Tobias Österberg

NYHETER

Kunde inte betala löner till de anställda inför julhelgen

Förra året fördubblades antalet kommuner som redovisar ekonomiskt underskott, enligt prognoser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I Kalix tvingades kommunen låna pengar för att kunna betala ut löner till de anställda inför julhelgen.

– Det som händer i Kalix, och som också händer på många andra håll i landet, är att allt fler kommuner får ekonomiska problem så att man måste börja sjösätta olika typer av besparingsprogram eller skattehöjningar, säger Clas Olsson, chefsekonom vid SKL till TT.

Kommunernas årsredovisningar för 2008 är inte klara ännu men SKL bedömer att ett 60-tal kommer att redovisa underskott för 2008 och omkring hälften av landstingen. Året dessförinnan hade ett 30-tal kommuner och tre landsting underskott.

– Så det har ju ökat och då har 2008 varit ett ganska bra år när det gäller skatteinkomsterna, säger Clas Olsson.

”Regeringen passiv”

I Kalix var ekonomin så ansträngd i december att kommunen tvingades nyttja en checkräkningskredit på 20 miljoner kronor för att kunna betala ut löner till personalen den 20:e, rapporterar Sveriges Radio Norrbotten.

– Vi visste att statsbidragen skulle komma in några dagar efteråt, säger Robert Forsberg, kommunalråd (S) till TT.

– Att man inte klarar av ett sånt här glapp i likviditetsflödet visar på svagheten i den kommunala ekonomin och det är allvarligt, säger han.

Robert Forsberg konstaterar att kommunen 2009 måste spara ytterligare 35 miljoner kronor för att få budgeten i balans. Han tycker att regeringen är passiv.

– Vi i kommun-Sverige jobbar intensivt för att anpassa oss till situationen men känner att staten sitter och passar. För att vi ska klara av att säkerställa välfärden måste vi hjälpas åt, säger han.

Följer utvecklingen

Han efterlyser riktade stödinsatser till särskilt drabbade kommuner.

Även SKL tycker att staten bör förstärka kommunernas ekonomi.

I december skrev förbundet till regeringen och föreslog ökade statsbidrag med omkring tre miljarder kronor för 2009, och ytterligare fem miljarder 2010.

Förutom SKL har bland annat den rödgröna oppositionen i riksdagen krävt ökat stöd till kommunerna.

Regeringen har svarat att redan beslutade åtgärder kommer att tillföra kommunerna ytterligare 34 miljarder kronor de kommande tre åren, men att man noga följer utvecklingen.

ANNONS EXTERN LÄNK

SOMMAR-REA hos Cervera: Upp till 20-50 % på massor av varor!

Cervera

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter