Nu ska (M) bli ännu nyare

I morgon börjar partistämman – här är frågorna som ska upp till beslut

Moderaterna har varit ute i verkligheten.

Nu börjar resultaten synas.

Bättre kvalitet i vården, mer undervisning i skolan och startkontrakt för invandrare är några av frågorna som debatteras när partistämman börjar i Västerås i morgon.

”Fortsatt förnyelse”. Orden lyste i ljusblått över en nedsläckt konsertsal i Gävle hösten 2007. I ljuset framme på scenen stod Per Schlingmann, Moderaternas partisekreterare.

– Man måste som politiskt parti våga göra utflykter i väljarnas verklighet. Det är så vi vinner deras förtroende, sa Schlingmann.

Stämman var över och de nya Moderaterna hade försvarat arbetsrätten, sagt ja till homosexuellas rätt att gifta sig och nej till sänkt bensinskatt.

Möta väljarna

Nu skulle man fortsätta, ut och möta väljarna, locka fler kvinnor, fler invandrare, fler förskollärare och undersköterskor till sig. Per Schlingmann var stenhård.

– När vallokalerna stänger efter valet 2010 – då ska vi stupa.

Då i Gävle var det tre långa år kvar, nu återstår drygt ett. I morgon börjar Moderaternas sista partistämma innan riksdagsvalet nästa år. Vård, jobb, skola, klimat och invandring är i fokus. Här är några av partistyrelsens förslag som ska debatteras under fyra dagar i Västerås.

Vården

Nollvision för skador i vården

Infektioner, brutna ben och felaktig medicinering. Varje år skadas patienter inom den svenska sjukvården. Det vill Moderaterna hindra genom en ”nollvision”. Vårdgivare som sköter sig bra ska belönas.

Patientsekretess

Patienters integritet måste skyddas bättre, skriver flera moderater i en motion till stämman. Man tar bland annat FRA-lagen som exempel och menar att dialog mellan läkare och patient bör skyddas från signalspaning. Partistyrelsen är positiv till att lagen om patientsekretess ses över.

Jobb och utbildning

Sänkt skatt på arbete

Det har lönat sig för lite att arbeta jämfört med att inte arbeta, menar Moderaterna och vill därför fortsätta att sänka inkomstskatten, främst för låg- och medelinkomsttagare. Partiledare Fredrik Reinfeldt har redan lanserat en fjärde skattesänkning sedan valvinsten 2006.

Ungdomsarbetslöshet

Här kan det bli bråk. Moderatledningen föreslår ingen ny politik för att få ner den höga arbetslösheten bland landets unga. Det gör däremot ungdomsförbundet, MUF. De föreslår bland annat att Lagen om anställningsskydd, Las, ändras.

Tidigare skolstart

Moderaterna vill att förskoleklassen blir obligatorisk. Det skulle betyda att alla barn i Sverige börjar skolan vid sex års ålder. Det ska också vara möjligt för femåringar att gå i skola.

Fler lektioner

Svenska barn har kortare skoldagar jämfört med barn i många andra länder, enligt Moderaterna. Partiledningen vill därför att undervisningstiden i svenska skolan förlängs. Den extra tiden skulle kunna ägnas åt matematik och språk.

Invandring

Startkontrakt

Människor som får asyl i Sverige måste skriva under ett ”startkontrakt” för att snabbare få ett jobb. I kontraktet ska det stå vilka rättigheter personen har men också vilka krav som ställs. Om någon bryter mot kontraktet ska det få konsekvenser. Människor som kommer till Sverige ska också få information om mänskliga rättigheter, svenska lagar och demokratiska värden. Även här ska en underskrift på plats, anser moderatledningen.

Indraget medborgarskap

En person som har blivit svensk medborgare på felaktiga grunder ska kunna bli av med sitt medborgarskap. Men det får inte leda till att någon blir statslös. Med felaktiga grunder menar man till exempel falsk identitet, mutor eller hot. För att det här ska bli verklighet krävs en grundlagsändring.

Miljö och klimat

Mindre utsläpp

Uppvärmningen av jorden måste hindras, främst genom samarbete mellan världens länder. Moderaterna vill att Sverige ska ta på sig ledartröjan. Våra klimatfarliga utsläpp ska ner med 40 procent till år 2020. För hela EU är målet 20 eller 30 procent.

Mer kärnkraft

Svensk elproduktion ska även framöver vila på tre ben: kärnkraft, vattenkraft samt förnyelsebar energi. För samtidigt som utsläppen ska ner måste samhället utvecklas mot högre tillväxt och ännu bättre levnadsstandard. Enbart mer förnyelsebar energi räcker inte till, menar moderatledningen. När dagens kärnkraftverk har gjort sitt ska därför nya byggas. Även vattenkraftverken ska kunna uppgraderas och ny vattenkraft, i mindre skala, prövas.

Andra förslag till Moderatstämman

Vården

Nationella samordnare för barn-, ungdoms- och äldrevården ska inrättas.

Den specialiserade rikssjukvården ska utökas.

Nationell handlingsplan för bättre hälsa ska införas.

Kvinnor och män behandlas olika i vården - det måste synliggöras.

Rättvis sjukvård i Sverige ska säkerställas genom en nationell reglering av läkemedel och hjälpmedel.

Vårdgarantin ska skärpas och föras in i en särskild patienträttighetslag.

Rätten att själv välja vårdgivare ska skrivas in i lagen. Rätten att välja vård överallt i EU och EES-länderna ska säkerställas.

Arbetsplatser inom hälso- och sjukvård ska kunna organiseras i mindre enheter med korta beslutsvägar.

Lönen för vårdpersonal ska vara individuell och sättas efter kompetens, ansvar och resultat.

Integration

Moderaterna ska verka för att EU inför ett gemensamt asylsystem.

Kontrollen av oseriösa arbetsgivare som anställer papperslösa flyktingar ska skärpas.

Papperslösa ("tillståndslösa" enligt Moderaterna) ska få hjälp att återvända till sina hemländer.

Äldre invandrare som vill återvända till hemlandet ska kunna flytta med sig svenska förmåner som han eller hon har betalat skatt för.

Svenska för invandrare, SFI, ska ersättas med ”startsvenska”. Undervisningen ska kopplas till förväntade studier eller arbete i Sverige.

Hedersrelaterat våld ska bekämpas. Bland annat ska lagen ändras så att socialtjänsten får inleda utredningar utan att föräldrarna kontaktas.

Jobb och utbildning

Fler arbetsförmedlare och coacher behövs.

Den svenska modellen där fack och arbetsgivare tar ansvar ska behållas.

Fler ska vilja bli företagare genom låg bolagsskatt och inkomstskatt.

På sikt ska treterminssystem införas på universitet och högskolor.

Miljö och klimat

Klimatskatter och handel med utsläppsrätter ska användas för att få ner utsläppen.

Sverige ska vara ledande inom forskning och teknikutveckling på klimatområdet. Teknikinvesteringar i u-länder ska göras.

Svensk ren el ska exporteras till övriga Europa för att få ner utsläppen.

Miljöbilsdefinitionen bör skärpas.

Flyget och sjöfarten ska ingå i EU:s handel med utsläppsrätter.

Publisert: