Är långa män smartare?

NYHETER

Ny forskning: Långa män har bättre utbildning

Alexander Skarsgård, lång, Leif Pagrotsky, David Beckham och Danny Devito.

Långa män skaffar sig högre utbildning än korta.

Det visar resultatet av en studie som omfattar 950 000 svenska rekryter.

Det kan bero diskriminering i skolan.

Det menar en av forskarna bakom studien, Finn Rasmussen. Han är docent i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet.

- Det har gjorts många studier om längdens betydelse men det speciella med den här är att den är så stor, säger han till aftonbladet.se.

Forskargruppen jämförde de 950 000 männens längd vid mönstringen med hur högt de utbildat sig senare i livet.

De män som var över 194 centimeter hade läst minst ett år akademiska studier på högskola tre och en halv gång så ofta som de som var kortare än 165. Det skriver Dagens Nyheter idag på onsdagen i ett referat av forskningen.

Samhällsklass inte avgörande

Man vet att kroppslängden förutom ärftlighet i viss mån beror på sociala och ekonomiska omständigheter. I överklassgrupperna är fler människor långa än i de lägre klasserna.

Men även när forskarna räknat bort inverkan från faktorer som klass, föräldrarnas utbildningsnivå, uppväxtförhållanden och begåvning var det tydligt att de längre männen skaffat sig högre utbildning.

Hur mäter ni till exempel begåvning?

- Vi har studerat personer födda mellan 1950 och 1975 och begåvningen är mätt med de instrument pliktverket använder vid mönstringen. Det handlar om förmågan lösa problem och förstå begrepp.

Akademiska studier

I undersökningsgruppen finns också cirka 10 000 brödrapar som är olika långa men växt upp under samma förhållanden. Även bland dem var de längre i genomsnitt högre utbildade.

De studier ni menar, är det akademiska studier?

- Ja, just det.

Det gäller alltså inte de som till exempel den fleråriga elektrikerutbildningen eller utbildat sig till finsnickare?

- Nej, just det.

Vad är er avsikt med forskningen?

- Avsikten är att vi ska försöka lära oss litet mer om vad det är för faktorer som styr hur det går i livet, säger Finn Rasmussen.

Han har tidigare studerat människors och samhällets attityder till överviktiga.

Starka reaktioner

- Hur kroppen ser ut väcker väldigt starka reaktioner, säger han.

- Den här studien kan ge ökad uppmärksamhet åt förhållandet.

Trots sina kunskaper blev han och de andra forskarna förvånade över reultatet av den här studien.

Han säger till DN att forskarna själva knappt trodde det var sant när man fann det starka sambandet mellan längd och högre utbildning.

Diskriminering i skolan

Hans teori är att diskriminering i skolan kan ligga bakom. Utländska studier har tidigare visat att de lärare man följt uppfattar långa pojkar som mer begåvade än korta.

De negativa förväntningarna på de korta kan påverka deras studieresultat, säger Finn Rasmussen till DN.

- Men det är en tolkning som kan vara kulturellt betingad, säger han till aftonbladet.se.

Hur lång är du själv?

- 178 centimeter.

Simone Söderhjelm