Gud bannlyst när rektorn följde Skolverkets regel

NYHETER

Eleverna fick bara sjunga första versen i "Den blomstertid"

1 av 2 | Foto: firade utan religion För första gången sedan skolan byggdes 1953 gick eleverna inte i procession upp till Lövestads kyrka och bänkade sig för några allvarsord från prästen.

LÖVESTAD

På Lövestads skola fick barnen inte sjunga andra versen av psalm 199 "Den blomstertid nu kommer" vid skolavslutningen.

Skolan prövade för första gången att följa Skolverkets regler om att inga religiösa inslag ska förekomma på avslutningen.

Utanför skånska Sjöbo ligger Lövestads låg- och mellanstadieskola som i går bröt en mycket gammal tradition.

För första gången sedan skolan byggdes 1953 gick eleverna inte i procession upp till Lövestads kyrka och bänkade sig för några allvarsord från prästen.

Anledningen var att skolans rektor fattat beslutet att följa Skolverkets regel - skolavslutningen ska inte ha religiösa inslag.

- Vår ordinarie rektor Gertrud Andersson fattade tidigt i våras det modiga beslutet att följa Skolverkets rekommendation, säger tillförordnade rektor Liselotte Håkansson till aftonbladet.se.

- Själv tillträdde jag den här platsen den sista maj och jag följer beslutet. Det betyder inte att jag själv är ateist.

Slippa välsignelsen

Enligt Skolverket ska skolavslutningen vara fri från religiösa inslag, men det är upp till rektor att i samförstånd med lärare, föräldrar och elever utforma högtiden.

- Skolan har i flera år haft en dialog med prästen om att få vara i kyrkan på avslutningen, säger Liselotte Håkansson.

Skolan vill dock ha en avslutning i kyrkan utan religiösa inslag som till exempel prästens välsignelse.

- Prästen själv skulle förstås ändå vara välkommen, säger Liselott Håkansson.

Det gick inte prästen med på så i stället blev det stående samling bakom skolan. Barnen fick höra lite fiolspel och sjunga första versen av "Den blomstertid nu kommer".

Så fick de höra tf rektor Liselotte Håkansson deklamera "Så skimrande var aldrig havet". Sedan var det hela över.

- Kort och bra, tyckte några av sexorna.

- Trist. Det är mycket mysigare i kyrkan, sa andra.

Reagerade starkt

Samtidigt bänkade sig eleverna från Lövestads montessoriskola i kyrkan.

Kyrkoherde Åke Appelgren talade kring Jesu budskap: Allt vad du vill att människor ska göra mot dig ska du också göra mot dem.

Han saknade eleverna från Lövestads skola, men kan inte tänka sig att upplåta det heliga kyrkorummet utan att sjunga psalmer och välsigna barnen.

- Hur kan någon bli kränkt av att bli välsignad? Allt kristet har plötsligt blivit tabu i Sverige, säger han.

Vissa av föräldrarna har reagerat så starkt att de beslutat sig för en "extra" skolavslutning.

Och den kommer att hållas i kyrkan i kväll.

Psalm 199

Så skriver Skolverket

Så skriver Skolverket på sin hemsida och fördjupar resonemanget i en längre artikel.

Simone Söderhjelm, Ingrid Carlqvist