...personer skilde sig i Stockholm 2003

NYHETER

Uppgiften gäller äktenskap där kvinnan var folkbokförd i Stockholm och mannen någonstans i Sverige.