Lindrigare skador än befarat på Essingeleden

NYHETER

– ändå väntas kaos i rusningen på måndag

Essingeleden i Stockholm, som på fredagen rammades av en kranpråm, blev inte så skadad som först befarades.

Trots att alla vägbanor utom en ska vara öppna på måndag väntas ändå kaos i rusningstrafiken.

På söndag morgon klockan sex öppnas det tredje körfältet i norrgående körriktning på Essingeleden.

I och med det är endast ett fält stängt och tidigast på måndag kommer besked om när det kan öppnas för trafik, enligt Vägverket som fortsätter att göra inspektioner under hela helgen.

- Det vi nu inriktar oss på är att till måndag morgon ha en mer fullständig skaderapport som både pekar på skadornas omfattning och på vilket sätt reparationer och återställning ska ske, säger Hans Rode, regionchef på Vägverket, till TT.

Trafikkaos

Avstängda körfält får stora konsekvenser i rusningstrafiken på den hårt belastade leden. Ett körfält mindre än normalt i norrgående riktning reducerar framkomligheten i rusningstrafik kraftigt, enligt Vägverket.

Inspektionerna som pågått sedan i fredags eftermiddag visar att skadorna troligen inte är så allvarliga som först befarades.

- Vi var inte säkra på om det var några pelare eller några bärande delar i konstruktionen som var skadade, men den rapport vi har fått hittills tyder inte på att det är så, säger Hans Rode.

Trafiken i och genom Stockholm lamslogs på fredagen när Sveriges mest trafikerade led, E 4 genom Stockholm, stängdes av under flera timmar sedan pråmen med en uppfälld kran rammat Essingeleden.

Pråmkaptenen valde fel väg, missbedömde höjden under bron och det 800 ton tunga fartyget rände med stor kraft in i betongen som sprack.

Eventuell förundersökning

På måndag ska sjöpolisen ta ställning till om en förundersökning ska inledas. Några misstankar om sjöfylleri finns inte sedan besättningen fått blåsa i alkometer.

Tidiga uppgifter gjorde gällande att bron rubbats ur sitt läge, men under helgens inspektion tydde mer på att bron inte rört sig. Emellertid har en spricka bildats i betongen och delar ramlat ner i vattnet. Sent på fredagen spacklades sprickorna över för att eventuell vidare sprickbildning skulle ses tydligare.

TT