Domstolen säger ja till utbyggnad av Preemraff

Mark- och miljööverdomstolen ger grönt ljus för utbyggnad av Preemraff.

Nu hamnar den laddade frågan på regeringens bord.

– Vi är väldigt besvikna. Vi bygger in oss ohållbara system, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Preem får grönt ljus för att bygga ut raffinaderiet i Lysekil av Mark- och miljööverdomstolen.

Det står klart efter att domstolen i dag lämnade sitt yttrande i ärendet.

Tre och ett halvt år har gått sedan Preem först ansökte om tillstånd för att bygga ut raffinaderiet. Företagets ansökan godkändes, men överklagades av bland andra Naturskyddsföreningen.

Nya jobb

Om utbyggnaden blir av kommer raffinaderiet att bli den anläggning i Sverige som släpper ut mest klimatpåverkande gaser. Samtidigt väntas den skapa hundratals nya jobb.

Preem har uppgett att man genom att bygga i Sverige kan minska klimatutsläppen globalt – och att det helt enkelt skulle bli värre om motsvarande produktion skedde utomlands.

Miljöorganisationer hävdar tvärtom att utbyggnaden omöjligt går att förena med Sveriges klimatmål.

– Det här ger Preem rätt att öka utsläppen med en miljon ton per år. Vi bygger in oss i ohållbara system. Om vi tror på Parisavtalet så ska den här typen av verksamheter inte tillåtas, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Dagens besked innebär inte att utbyggnaden nödvändigtvis blir verklighet. Först måste regeringen ta ställning till yttrandet.

Medan Mark- och miljödomstolen har yttrat sig om de lokala miljöaspekterna, kan regeringen även komma att väga in klimataspekten.

Tar över frågan

Miljöminister Isabella Lövin (MP) skriver i en kommentar:

– Regeringen har tidigare beslutat att regeringen ska pröva om Preemraff Lysekil kan tillåtas. Skälet för det är att verksamheten kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag på grund av dess klimatpåverkan. Mark- och miljööverdomstolen som har handlagt ärendet är nu klara med sin beredning och har överlämnat det till regeringen tillsammans med ett yttrande. I och med att domstolen nu överlämnar ärendet till regeringen kommer regeringen att inleda sin handläggning av ärendet för att fatta beslut om verksamheten kan tillåtas.

”Prioritering”

Något om besked om när regeringen kommer att fatta beslut i frågan finns inte.

– Det man kan säga är att det är en prioritering för regeringen och kommer att ske så skyndsamt som möjligt, säger Jakob Lundgren, pressekreterare för miljöminister Isabella Lövin (MP).

Miljöorganisationen Greenpeace Sverigechef Isadora Wronski är djupt kritisk till dagens besked – och kräver nu att regeringen stoppar planerna:

– Vi har en klimatlag, ett klimatpolitiskt ramverk, klimatpolitiska rådet och nu även ett klimatkollegium som ska styra och vägleda alla regeringens beslut. Det finns en stark opinion i frågan, människor är djupt oroade över klimatkrisen. Det vore helt orimligt att regeringen då skulle tillåta en expansion av ett oljeraffinaderi, säger hon i en kommentar.

Aftonbladet söker Preem för en kommentar.

Preemraff i Lysekil
Preemraff i Lysekil
Företaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff i Lysekil. Det skulle göra drivmedelsjätten till Sveriges största utsläppare av klimatpåverkande gaser.
Företaget Preem vill bygga ut sitt oljeraffinaderi Preemraff i Lysekil. Det skulle göra drivmedelsjätten till Sveriges största utsläppare av klimatpåverkande gaser.
Publisert: