Miljonprojektet kommer till Uppsala

Uppsala blir en av fyra städer i Sverige att pröva på det nya, flexibla elnätet.

Genom att köpa och sälja elnätskapacitet ska kommunen kunna ge plats åt industrier igen.

Yvonne Ruwaida, projektledare på Vattenfall.
Yvonne Ruwaida, projektledare på Vattenfall.

Det har länge varit brister i elnätskapaciteten i Uppsala. Mängden ström som kan skickas genom kablarna under stadens gator räcker inte till om det skulle bli så att många använder mycket samtidigt. Men nu ska det bli ändring på det – i alla fall om Vattenfall får som dem vill.

En ny smart marknadsplats för elnätskapacitet ska prövas i kommunen. Tanken är att stora företag och industrier ska kunna, med en dags varsel, tala om för andra att de kommer använda mindre eller mer ström än planerat. Och på så vis sälja sin del av den tänkta elanvändningen till andra längs med linorna. På så vis skulle kapaciteten fördelar smartare och fler skulle kunna vara med och dela på krämen.

Storsatsningen

Den nya smarta lösningen kallas för ”CoordiNet” och gjordes offentlig vid en träff mellan politiker och näringsliv under tisdagen hos GE Healtcare i Boländerna.

– Begränsningen för Uppsala är stamnätet, det kommer behöva byggas ut. Under tiden vill vi använda befintligt nät för att ändå kunna utöka Uppsala. Och det här kan hjälpa till en viss gräns, säger Yvonne Ruwaida, projektledare på Vattenfall

Liknande lösningar finns sen tidigare ute i världen. Behoven är däremot olika. I Tyskland har man problem med att ha en för hög elproduktion. Där kan ett liknande system användas för att fördela den på bästa sätt. I Uppsala råder det ingen brist på produktion heller, men den behöver fördelas på ett bättre sätt. Något som Yvonne Ruwaida hoppas att ”CoordiNet” ska hjälpa dem med.

– Vi kommer säkert att ändra på saker under tidens gång men vi är stolta med de 94 megawatt som deltar och över bredden av aktörer. Vi kommer gå ut och bjuda in flera till nästa vinter. Vi vet att det finns många därute som skulle ha intresse av att delta, säger Yvonne Ruwaida, projektledare på Vattenfall.

Tomas Nordqvist, Uppsalahem, Erik Pelling, Uppsala kommun, Cecilia Sjöstedt, VD GE Healthcare, Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.
Tomas Nordqvist, Uppsalahem, Erik Pelling, Uppsala kommun, Cecilia Sjöstedt, VD GE Healthcare, Yvonne Ruwaida, Vattenfall Eldistribution.

150 000 000 kronor

Från kommunalrådet Erik Pelling, (S), håll är det enbart positiva röster.

– Vi är en av parterna i det här. Vi har en bristsituation i Uppsala. En brist på att få fram elen som behövs till alla. Mitt på dagen en kall vinterdag så är det så många som ska ha el samtidigt att det inte år.

– Utbyggnaden av kraftnätet kommer ta tio år och under tiden behöver vi en lösning, många olika. En av dem ser vi i det här, säger Erik Pelling, (S).

Totalt satsas 150 miljoner kronor i det nya projektet. Som är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution AB, Uppsala kommun, E.ON Energidistribution, Svenska kraftnät, Energiforsk och Expektra AB.

Publisert:

LÄS VIDARE