Svenska älgen kan rödlistas

avTT

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Pontus Lundahl/TT
Älgen kan hamna på Artdatabankens rödlista. Arkivbild från 2015.

Den svenska älgen kan komma att rödlistas, eftersom beståndet minskar. I en preliminär bedömning inför nästa lista pekas den ut som nära hotad.

Men det är en medveten minskning som har skett under en längre tid, enligt Jägareförbundet.

Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har släppt preliminära expertbedömningar inför nästa års släpp av en ny rödlista.

Läget har där graderats som lite mer allvarligt för älgen. Älgbeståndet bedömdes vara livskraftigt i den senaste listan från 2015, men kan nu komma att betecknas som nära hotat, näst intill sårbart.

– Om en art minskar kraftigt ett antal generationer tillbaka då är det ett av kriterierna för att sjunka på rödlistan, säger Lena Tranvik, chef för naturvårdsprogrammet vid Artdatabanken om den preliminära bedömningen.

Medveten vilja

Men just nu är älgen inte hotad – och att populationen minskar är en medveten handling av markägare och jägare, enligt Jägareförbundet.

– Det har funnits en medveten vilja att sänka älgstammens storlek. Syftet har varit att försöka minska betesskadorna. Men det vi ser nu är att avskjutningen har gått från cirka 90 000 älgar till 80 000 älgar, det vill säga en minskning, säger Magnus Rydholm vid Svenska Jägareförbundet.

När Artdatabanken gjort sin preliminära bedömning har man utgått från kriterier från Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Artdatabanken bedömer att det inte finns någon utdöenderisk för älgen.

– Vi bedömer att populationen är så stor och helt regleras av jakt att den inte riskerar att försvinna, säger Lena Tranvik.

Finns orosmoment

Situationen för älgen i dag ser bra ut, anser Göran Ericsson, professor vid SLU som även lyfter fram att situationen generellt är bra för däggdjuren i Sverige.

– Om man jämför med för 200 år sedan då älgen i stort sett var utrotningshotad är läget otroligt bra, men bara jämför med läget för 50 år sedan. Då hade populationsutvecklingen börjat och man hade börjat reglera jakten. Men det var även gott om mat och lite konkurrens eftersom att det inte fanns så många andra djur, säger han.

Framtiden för älgen ser ljus ut anser Göran Ericsson men betonar samtidigt att det finns utmaningar.

– Orosmomenten är ett varmare klimat vilket kan innebära att älgarna flyttar allt mer norrut. Det andra hotet för älgen är konkurrensen från andra arter och det tredje är om vi människor tycker att älgen skapar för mycket problem, säger han.

Publicerad:
ARTIKELN HANDLAR OM

Lodjur

Älgar

Jakt