Representanthuset vill förenkla för dreamers

TT-AFP

Publicerad 2019-06-05

USA:s representanthus talman Nancy Pelosi.

USA:s representanthus har röstat igenom ett lagförslag för att förenkla för hundratusentals odokumenterade unga personer, så kallade dreamers, att få medborgarskap i landet.

Vita huset har tidigare sagt att president Donald Trump inte kommer att underteckna en sådan lag om den når hans bord. Men då måste den först röstas igenom i senaten, där Republikanerna har majoritet, vilket inte är troligt.

Om förslaget går igenom skyddas dreamers – personer som kom till USA som barn och i dag lever som papperslösa eller har tidsbegränsade uppehållstillstånd – permanent. Lagförslaget innebär även att personer med tillfällig skyddsstatus (TPS) lättare skulle kunna få medborgarskap.

– Vi har möjligheten att skriva historia, sade representanthusets demokratiska talman Nancy Pelosi inför omröstningen.

Många dreamers lever i dag i USA skyddade av migrantprogrammet Daca som tillkom under USA:s förre president Barack Obama. Det ger unga en möjlighet att arbeta och vistas lagligt i USA två år i taget.

Tillfällig skyddsstatus kan ges till invånare från vissa länder dit det anses osäkert att återvända.