Hård FN-kritik mot Bolidenavfall avfärdas

Grim Berglund/TT

Publicerad 2021-05-23

Metall- och gruvbolaget Boliden. Arkivbild.

Det svenska metall- och gruvbolaget Boliden får skarp kritik för verksamhet i Chile av rapportörer från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Runt 12 000 människor har tagit skada av giftigt avfall som fraktades till Chile, hävdar FN. Svenska regeringen och Boliden tillbakavisar krav.

Bolaget Boliden fraktade stora mängder miljöfarligt avfall, troligen närmare 20 000 ton, till norra Chile och trakten vid staden Arica under 1980-talet. En lokal firma som skulle stå för sluthanteringen gick i konkurs.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har granskat fallet som visar att tusentals personer anses ha fått svåra skador av avfallet såsom cancer, hosta och infertilitet, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Rapporten är daterad 23 mars, men har först nyligen offentliggjorts.

Frågan har tidigare granskats och även behandlats av rättsväsende i både Sverige och Chile, där Boliden inte fällts. Fallet har också aktualiserats i den svenska dokumentärfilmen Blybarnen, en svensk giftskandal, från 2009.

Borde ej preskriberas

FN-rapportören Marcos Orellana, med specialitet på miljögifter och mänskliga rättigheter, kommer till skarpa slutsatser i FN-rådets 15-sidiga rapport, formellt skrivet som ett brev som fått svar från den svenska regeringen och från Boliden.

En fråga som dryftas är rättsansvaret. Orellana och de övriga FN-rapportörerna som deltagit i utredningen anser att rättsfallen inte är preskriberade. Anledningen är att skadeverkningar och konsekvenser av miljögifter pågår under en lång tid. Rapportörerna hänvisar bland annat till tidigare utslag i Europadomstolen.

Rapportörerna ser det som nödvändigt att avfallet förs tillbaka till Sverige, alternativt tas om hand i Chile. De som drabbats bör också få hjälp.

Svenskt svar

Sveriges utrikesdepartement och dess presstjänst ger en första kommentar till rapporten:

"Regeringen har tillbakavisat krav på att Sverige ska vidta åtgärder som rör våtverksslammet. Det har gått lång tid sedan det inträffade och frågan har varit föremål för domstolsprövningar i både Sverige och Chile."

I det svenska svaret till FN:s specialrapportörer framhåller regeringen att den samtidigt ser med oro på situationen i Arica såsom FN beskriver den.

"Det är djupt beklagligt att den aktuella platsen inte är fri från giftiga kemikalier", skriver regeringen och framhåller att man arbetar aktivt för att "implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter".

"Felaktig information"

Boliden ifrågasätter slutsatser i rapporten, som man besvarat.

– Vi välkomnar att man tittar på frågeställningen. Men vi kan inte dra en annan slutsats än att det här organet har fått felaktig information, säger Klas Nilsson, kommunikationschef på Boliden.

– Det är inte konstigt. Det har cirkulerat så många konstiga uppgifter i det här ärendet i 20 års tid, så det är inte direkt oväntat.

Hur ser du på frågan om att ärendet skulle kunna tas upp i Europadomstolen?

– Det kan inte jag bedöma. Jag tycker att vårt svar som vi gett ger en tydlig vägledning om vad som stämmer och inte stämmer i de här påståendena, säger Nilsson till TT.

Drabbade i Arico är dock något lättade över FN:s rapport.

– Vi är väldigt rörda här i dag, det är första gången som man officiellt slår fast att det här rör sig om ett brott mot de mänskliga rättigheterna, säger Rodrigo Pino som är talesperson för drabbade familjer till Sveriges Radio Ekot.

ANNONS