Nyheter

Ivo: Kommuner har brustit på äldreboenden

Av: 

TT

Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), på en pressträff förra året om granskningen av vården på äldreboenden under covid-19. Arkivbild.
Sofia Wallström, generaldirektör på Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), på en pressträff förra året om granskningen av vården på äldreboenden under covid-19. Arkivbild.

NYHETER

Flera kommuner och privata utförare får kritik från Ivo för sin coronahantering på äldreboenden.

"Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden, framförallt kring bemanning och kompetens", säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

Ansvaret för äldreboenden är delat. Äldreboenden drivs av kommuner medan vården på äldreboenden drivs av regioner. Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) har tidigare kritiserat Sveriges samtliga regioner för bristande vård på äldreboenden. Men nu redovisar också Ivo resultat från deras granskning av kommuners ansvar – en fördjupad journalgranskning hos 55 kommuner och privata utförare.

Enligt Ivo finns exempel på ansvariga som inte säkerställt en acceptabel bemanning och tillgång till medicinsk utrustning. För få sjuksköterskor har varit på plats och det har förekommit fall där sjuksköterskor fått direktiv om att avstå besök hos covidpatienter.

Brist på personal

Generell brist på omvårdnadspersonal har lett till svårigheter att sätta in vak hos en döende patient, enligt tillsynsmyndigheten. Personal- och kompetensbristen har också medfört svårigheter att se till att patienterna har fått den behandling som läkare beslutat. Likt regionerna kritiseras också kommunerna för bristande journalföring.

"Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Lägstanivån får inte vara för låg, inte ens under en pandemi", säger Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo, i ett pressmeddelande.

"Skapar oro"

Kommunerna ska senast 15 mars redovisa hur bristerna ska åtgärdas, medan regionerna redan besvarat sin del av kritiken i mitten av januari.

Ivo fick då en "tillbaka-kaka" och beskylldes av flera regioner för att dra för stora slutsatser utifrån ett alldeles för vagt och litet underlag, framför allt gällande myndighetens slutsatser att personer på äldreboenden inte fått individuella läkarbedömningar.

– Vi är oroliga att man skapar oro hos boende och anhöriga. Att man känner oro för den medicinska behandling som man ger på äldreboenden. Är man för generell kanske man skapar en obefogad oro, sade då Johan Bratt, chefläkare på Region Stockholm.

TT har sökt Ivo som inte vill låta sig intervjuas, varken om myndighetens granskning av kommuner eller om regionernas synpunkter på Ivo:s metod.

ANNONS EXTERN LÄNK

Jämför lån med Advisa - låna pengar enkelt och sänk din ränta

Advisa

Publisert: