Strålsäkerhetsmyndigheten

Bolund: Finns ingen exakt tidsplan

Av: 

TT

Miljöminister Per Bolund (MP). Arkivbild
Miljöminister Per Bolund (MP). Arkivbild

NYHETER

Vattenfall larmar om att mellanlagret för kärnavfall i Oskarshamn snart kan vara fullt. Bolaget vill även ha ett snabbt besked av regeringen om byggstart för slutförvaret.

– Det går inte att ge besked om den exakta tidsplanen, säger miljöminister Per Bolund (MP).

– Det är en fråga som är prioriterad, men vi måste vara säkra på att slutförvaret håller och är säkert i 100 000 år. Då måste vi ge frågan den tid det tar, säger Per Bolund.

I den ansökan som kärnkraftsbolagens bolag Svensk Kärnbränslehantering (SKB) skickat in kopplas en utbyggnad av mellanlagret i Oskarshamn ihop med det planerade slutförvaret nära kärnkraftverket i Forsmark.

Det komplicerar saken, enligt Per Bolund.

– Slutförvarsfrågan är väldigt mycket mer komplex. Mellanlagringen finns redan och det handlar bara om att expandera något som redan är på plats, säger han.

– Om SKB känner att det är ett så pressat läge att det finns behov av snabbare hantering när det gäller mellanlagret, så finns det möjlighet att komma in med en separat ansökan om det till regeringen, men det har man inte gjort än så länge.

Det kommer inte heller att ske, enligt SKB:s vd Johan Dasht.

– Det räcker inte att endast få en kapacitetsökning i mellanlagret, utan i vår tillståndsansökan har vi också räknat med att kunna skicka iväg det äldsta bränslet till slutförvar, säger han till TT.

M kritiserar

Planen är att det svenska kärnavfallet ska slutförvaras i kopparkapslar som bäddas in i lera på 500 meters djup i urberget.

Enligt SKB finns allt underlag som behövs. Både expertmyndigheten Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och mark- och miljödomstolen har gett grönt ljus – och Östhammars kommun har sagt ja till att ta emot kärnavfallet.

Även Moderaterna anser att det är hög tid för regeringen att agera.

– Vi har en helt färdig ansökan. Det enda som fattas är att Per Bolund och regeringen fattar ett beslut, säger M:s energipolitiske talesperson Lars Hjälmered.

– Det är teater och tafatta försök som MP och framför allt Per Bolund håller på med.

Hjälmered anser att det enda skälet till att beslutet dröjer är att S och MP är oense.

– Det är ett objektivt faktum att om inte regeringen ganska snart fattar ett beslut, då kommer man av rent fysiska skäl i Oskarshamn fram till att man inte kan köra kärnkraften vidare, för du har inte plats i mellanlager, säger Hjälmered.

Vill ha mer underlag

Bland andra Kärnavfallsrådet, som arbetar på uppdrag av regeringen, har efterlyst fler studier av risken för att kopparkapslarna i slutförvaret kan korrodera och på så vis börja läcka.

Per Bolund anser att mer underlag behövs. Han vill bland annat invänta undersökningar som gjorts och håller på att analyseras. Han tycker inte att man ska stressa fram ett beslut som ska hålla i 100 000 år.

Det finns också andra frågor som måste lösas, till exempel hur man varnar framtida generationer för det livsfarliga, radioaktiva avfallet.

– Det är 50 000 år sedan människan började göra grottmålningar. Det ger en bild av hur enormt lång tidsrymd det här handlar om, säger Per Bolund.

Han slår ifrån sig kritiken att MP skulle förhala frågan på grund av sitt kärnkraftsmotstånd.

– Det stämmer absolut inte. Kärnavfallet finns här oavsett vad man tycker om kärnkraften. Självklart har vi ansvar att fatta ett beslut. Men det är också ett unikt beslut som spänner över en enorm tidsrymd, och det beslutet måste kunna garantera människors säkerhet, så att det inte kommer ut farlig strålning varken nu eller i framtiden.

ANNONS EXTERN LÄNK

Den nya muminmuggen 2021 finns hos Cervera – förhandsboka nu!

Cervera

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Strålsäkerhetsmyndigheten