"Nyckeln till bättre vård ligger hos personalen"

Sophie Tanha/TT

Malin Johanson/TT

Publicerad 2021-06-16

Regeringens nationelle samordnare för ökad kvalitet inom äldreomsorgen Göran Johnsson överlämnar ett betänkande till socialminister Lena Hallengren.

Mindre arbetsgrupper, bättre styrning och höjd kompetens. Det är några av stegen för att möta framtidens stora vårdbehov inom äldreomsorgen.

Det säger Göran Johnsson, nationell samordnare i ämnet, som nu lämnat över sitt betänkande till socialminister Lena Hallengren (S).

– Vi befinner oss som bekant i början på en utveckling där de stora 40-talistkullarna passerar den ålder där behoven av vård och omsorg tenderar att öka. Det kommer alltså att behövas mer äldreomsorg i vårt land framöver, säger Hallengren.

Samtidigt är det tydligt att flera kommuner inte förberett sig tidigare, säger socialministern och påpekar brister som uppdagades i samband med pandemin.

Att äldrevården står inför stora framtida utmaningar med en åldrande befolkning bekymrar Johnsson. Han menar att behovet av kompetensutveckling och en statushöjning inom framför allt undersköterskeyrket är av största vikt.

– Det rör sig om ganska radikala förändringar och med dagens villkor kommer det att vara svårt att rekrytera tillräckligt med personal för att möta framtidens behov. De måste enkelt förbättras, säger han till TT.

För dåliga villkor

Utredningen innehåller 38 förslag, men kommunerna måste börja arbetet så snart som möjligt, säger Johnsson.

– Sitt inte och vänta på nya lagar. Sätt i gång arbetet nu.

Även om lönen naturligtvis är viktig för att locka arbetskraft är det framför allt kompetensutveckling och bättre arbetsvillkor som utredningen betonar.

Ett stort fokus ligger på att personalen ska kunna förnya, bibehålla och utveckla sin kompetens och utveckla karriärvägar inom sektorn. Trygga anställningsförhållanden föreslås också av samordnaren.

– Jag är tydlig med att heltidsarbete och tillsvidareanställning måste vara norm om man ska göra de här yrkena mer attraktiva, säger Johnsson.

Lämnas ensamma

Arbetsvillkoren är ”alldeles för dåliga” i relation till det komplicerade arbetet, betonar samordnaren.

– Det är en så starkt kvinnodominerad sektor där så många tjejer lämnas ensamma med dessa komplicerade arbeten, säger Göran Johnsson.

Arbetsdagar ska inte heller vara uppdelade i olika ”turer”.

– Arbetstiden bör vara sammanhållen. Annars kan man inte kalla det här för ett attraktivt yrke, säger Johnsson.

Stora skillnader

Något som förvånat Jonsson är att kvaliteten på äldreomsorgen skiftar så stort mellan olika kommuner.

– Det är uppenbart att flera kommuner inte lever upp till förväntningarna. De saknar ett systematisk arbete för att förbättra rutinerna, jobbar mycket ”ad hoc” och på ett stressigt och oplanerat sätt vilket får till följd att lägstanivån är för låg. Det kan inte accepteras.

Ledarskapet föreslås förbättras genom att chefer inte ska ha fler än cirka 30 medarbetare under sig.

– Ska man vara en närvarande chef så kan man inte ha mer än det antalet medarbetare, säger Göran Johnsson.

Ta stafettpinnen

Tekniska hjälpmedel kan hjälpa till med förbättringsarbetet, men Johnsson sätter samtidigt upp ett varningens finger för ”konsulter och försäljare” som vill sälja onödiga saker till kommunerna.

– Det här kräver också ett ledarskap, säger han och betonar att även personalen och de äldre måste vara delaktiga när ny teknik ska implementeras.

Det krävs i det stora hela ett fortsatt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen, enligt Göran Johnsson som nu lämnar över arbetet till kommunerna.

– Nu måste de ta tag i den här stafettpinnen, även vi som blir äldre i framtiden har rätt att kräva en fungerande omvårdnad, säger han.