Narkotikadöden den största men utredning dröjer

Av: TT

Publicerad:
Sverige har den högsta narkotikadödligheten i EU, enligt EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.
Foto: Stian Lysberg Solum
Sverige har den högsta narkotikadödligheten i EU, enligt EU:s narkotikabyrå, EMCDDA.

I våras fick regeringen i uppdrag att utvärdera den svenska narkotikapolitiken. Men trots att Sverige har den högsta narkotikadödligheten i Europa har fortfarande inget hänt.

– Den svenska narkotikapolitiken borde ha utvärderats för många, många år sedan. Det är 30 år sedan kriminaliseringen av eget bruk av narkotika infördes, men man har inte gjort någon ordentlig utvärdering av vad den har haft för effekt, säger Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Han anser att utvärderingen borde snabbas på. Michael Anefur, ledamot i socialutskottet och ansvarig för missbruksfrågor i Kristdemokraterna, tycker också att det är angeläget att regeringen kommer till skott och gör en bred utvärdering av den svenska narkotikapolitiken.

Det var i våras som en majoritet i socialutskottet gav regeringen i uppdrag att just utvärdera narkotikapolitiken.

Bred utvärdering

– Lite kan jag förstå att de inte har gjort det än, eftersom det kom en pandemi mitt uppe i alltihop. Men framåt hösten förväntar jag mig att den kommer i gång. Alla är ju överens om att det här krävs nu, säger han.

För honom är det viktigt med en helhetsöversyn av narkotikapolitiken, där även kriminalisering av eget bruk ingår. Det vill Folkhälsomyndigheten också se över.

– Att utesluta saker från början brukar aldrig vara bra. Det handlar om att få ett så stort kunskapsunderlag som möjligt. Men min och partiets inställning är att vi ska vara väldigt restriktiva, men se till att människor får adekvat vård. Att Sverige har det högsta dödstalet i Europa är naturligtvis något som oroar oss, säger Michael Anefur.

Socialminister Lena Hallengren ger dock inte något besked om när utredningen ska starta, utan svarar bara att frågan bereds i regeringskansliet. Hon påminner också om att det kan vara svårt att göra jämförelser mellan länder inom detta område, eftersom det finns skillnader i hur man registrerar och rapporterar narkotikarelaterade dödsfall i olika länder.

Samtidigt anser hon att mer måste göras för att narkotikadödligheten ska minska.

Mot avkriminalisering

"Varje dödsfall är en tragedi och regeringen kommer att fortsätta arbeta intensivt för att få ner andelen som dör av narkotika. 2018 och 2019 har dödligheten sjunkit i Sverige, vilket är positivt, men siffrorna är fortfarande alldeles för höga", svarar Lena Hallengren i ett mejl.

Tidigare har både hon och justitieminister Morgan Johansson gjort klart att de inte inte anser att kriminaliseringen av eget bruk ska ingå i utvärderingen.

Lennart Karlsson, ordförande i Svenska narkotikapolisföreningen, delar deras inställning.

– Jag tror alltid att det är bra att utvärdera och förbättra saker. Men frågan är vilken utgångspunkt man ska ha. Om man ska utreda en avkriminalisering av eget bruk för att komma åt narkotikadödligheten då tycker jag att man skjuter duktigt vid sidan av målet, säger han.

Restriktiv inställning

Han tycker att Sverige ska behålla en restriktiv syn på narkotika och narkotikaanvändning.

– Det har tjänat det här landet väl, eftersom vi har en låg andel unga som använder narkotika. Att eget bruk är kriminaliserat är helt avgörande för att vi ska kunna jobba förebyggande och upptäcka ungdomar som börjat använda narkotika.

Han vill att fokus ska ligga på huvudmannaskapet i beroendevården och på att skapa en så bra missbruksvård som möjligt. I dag upplever han att missbrukarna ofta faller mellan stolarna.

– När det kommer till vården och dess utformning är vi långt ifrån bäst i klassen. Vi har en vård som inte fungerar.

I sitt arbete i gatulangningsgruppen i Sollentuna träffar Lennart Karlsson många missbrukare som faller mellan regionens och kommunens stolar.

– När vi träffar missbrukare som är i dåligt skick ber de ofta om hjälp, men de säger ofta att det inte är någon idé.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN