Alla regioner har brustit i vården av äldre under pandemin

Inspektionen för vård och omsorg riktar kritik mot alla regioner

En femtedel av de äldre i Ivo:s granskning av äldrevården under pandemin har inte fått en individuell läkarbedömning.

Samtliga Sveriges regioner har brustit i vården av äldre.

– Det här handlar om människor. Någons mamma, någons pappa, någons nära och kära, säger Ivo:s generaldirektör Sofia Wallström.

Andelen fysiska läkarbedömningar av misstänkt coronsjuka på äldreboenden har varit ”mycket låg”. En femtedel har inte fått en individuell läkarbedömning, de allra flesta har bedömts över telefon och i vissa fall har behandling beslutats efter att läkare i fått information om en patient som tredje part.

Alltså, boendets personal har informerat boendets sjuksköterska som i sin tur har informerat behandlande läkare om patientens tillstånd. Därefter har läkaren fattat beslut.

Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som genomfört en omfattande journalgranskning riktar nu kritik mot landets samtliga regioner. Samtliga regioner har fått ”beslut” från Ivo gällande en eller flera brister gällande vården av de äldre under pandemin.

Bristerna beskrivs finnas på systemnivå.

– Lägstanivån är för låg, även under en pandemi, säger generaldirektör Sofia Wallström under en pressträff.

– Alla har ett jobb att göra.

Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.
Sofia Wallström, generaldirektör för Ivo.

På pressträffen konstaterar hon att det inte är acceptabelt.

– Alla som behöver ska få en god vård och omsorg. Även i kristider. Vår granskning visar att det är alldeles för många människor på landets äldreboenden som inte fått en individuell läkarbedömning. Vi ser också att ställningstaganden om, och genomförande av, vård i livets slutskede inte skett i enlighet med gällande regelverk för äldre som bor på särskilt boende, säger Sofia Wallström.

Ivo:s tillsyn har landat i fyra beslutspunkter som beskriver bristerna inom äldrevården:

  1. Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  2. Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  3. Ställningstagande om och genomförande av vård i livets slutskede har inte skett i enlighet med gällande regelverk under covid-19 pandemin för äldre som bor på särskilt boende.
  4. Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

– Det är allvarliga brister som framkommer i tillsynen. Regionerna är de som har helhetsansvaret enligt hälso- och sjukvårdslagen. Även om vi har förståelse för den prövning vården genomgår under en pandemi, så ser vi att lägstanivån i regionernas övergripande sätt att ta sitt medicinska ansvar är för låg, säger Sofia Wallström i ett pressmeddelande.

Regioner, kommuner och vårdgivare kommer att få tillsynsbeslut från Ivo och kommer att krävas på svar för att visa hur bristerna ska åtgärdas.

– Vården ska vara säker för alla som behöver den, säger Sofia Wallström.

Under eftermiddagen kommenterade statsminister Stefan Löfven Ivo-kritiken mot äldrevården:

– IVO har varit väldigt tydlig. Det här är en kraftfull kritik och då är det mycket allvarligt. Det är tydligt i lagstiftningen vad innevånarna har rätt att förvänta sig vad gäller vård och omsorg, säger statsminister Stefan Löfven (S)i ett uttalande till TT.

– Regionerna måste se till att alla får den vård man har rätt till och det har inte fungerat. 

PODD Då kan den andra vågen vara över

Aftonbladet Daily pratar med Tom Britton

 
Lyssna:  iPhone  Acast  Spotify
 
Eller ⬇️ Klicka på Lyssna-knappen

Publisert:

LÄS VIDARE