Explosion i gruva - 65 arbetare instängda

NYHETER

San Juan de Sabinas

Efter en explosion i en kolgruva i norra Mexiko på söndagen är 65 gruvarbetare instängda i tunnlar under jord. Åtskilliga timmar efter olyckan hade räddningsmanskapet ännu inte lyckats etablera kontakt med någon av de instängda.

Mängder av oroliga anhöriga väntade utanför gruvan i delstaten Coahuila, som gränsar till Texas i USA.

- Vi väntar på ett mirakel, sade Delia Baltazar, vars bror finns bland de instängda.

Explosionen inträffade tidigt på söndagsmorgonen och tros ha orsakats av att gruvgaser antändes, sade en talesman för Röda Korset. Han sade att det inte är känt om gruvarbetarna lever eller är döda. Den första åtgärden är att försöka vädra ut gasen.

Ruben Escudero, chef för gruvan, sade att sju arbetare som befann sig närmare markytan hade räddats ut. De hade förts till sjukhus med brännskador.

Coahuila hyser de flesta av Mexikos kolgruvor. Brytningen sker ofta djupt ner.

TT-Reuters