Stockholmarna säger ja till trängselskatten

NYHETER

Fler för än emot i ny undersökning

Foto: Debatterat försök Stockholmsförsöket startade 3 januari. Nu är fler stockholmare för trängselskatten än de som är emot.

Trenden har vänt.

Nu är stockholmarna för trängselskatten.

Det visar Stockholms stads senaste undersökning.

Om det var folkomröstning i dag om ett permanent införande av trängselskatt i Stockholm skulle 46 procent av stockholmarna troligen rösta ja.

40 procent skulle troligen rösta nej och 13 procent vet inte.

Det visar den enkätundersökning som genomförts under våren bland invånare i Stockholms stad, enligt ett pressmeddelande.

- Resultaten bekräftar andra undersökningar som visar att det under våren har skett en förändring i opinionen och att fler blivit positiva till Stockholmsförsöket, säger Gunnar Söderholm, biträdande stadsdirektör och chef för Miljöavgiftskansliet i ett pressmeddelande.

"Trendbrott"

I en enkätundersökning som Stockholms stad genomförde i höstas, innan Stockholmsförsöket startade, svarade 33 procent av invånarna i Stockholms stad att de ganska eller mycket troligt skulle rösta ja i en folkomröstning.

56 procent svarade nej på frågan. 11 procent visste inte hur de skulle rösta.

Det var en annan typ av enkätundersökning, men frågan var ställd på samma sätt.

– Man ska vara lite försiktig med att jämföra olika typer av enkätundersökningar. Men det har skett ett trendbrott och en en förändring i opinionen. Människor är mer positiva nu. Jag känner inte till någon tidigare undersökning där fler har sagt att de ska rösta ja. Men det är för tidigt att säga hur det blir i en folkomröstning, säger Litti le Clercq, informationsansvarig vid miljöavgiftskansliet vid Stockholms stad, till aftonbladet.se.

"Ökad framkomlighet"

Stockholmsförsöket med trängselskatt och utbyggd kollektivtrafik startade 3 januari.

I den senaste undersökningen svarade över hälften, 52 procent, att de tyckte att det var ett bra beslut att genomföra försöket.

Fyra av tio stockholmare, eller 39 procent, tycker att de var ett dåligt beslut.

– Det handlar om att ge ökad framkomlighet och jag tror att människor har sett att det faktiskt blir så, säger Litti le Clercq.

Fakta

Johan Edling