Oj - ni har ju rätt båda två

NYHETER

Lena Mellin: Ny Ams-statistik ger bränsle åt både höger och vänster

Persson kan påstå att arbetslösheten är 5,3 procent.

Reinfeldt kan kontra med att 8,3 procent går utan jobb.

Båda har rätt.

Foto: goda vänner? Fredrik Reinfeldt och Göran Persson är båda lika glada över Ams nya utredning.

Arbetslösheten har av samtliga partier identifierats som valets utan tvekan viktigaste fråga. Trots dånande högkonjunktur kommer 385000 personer att gå utan jobb valåret 2006.

Arbetsmarknadsstyrelsen, Ams, presenterade i går sin prognos för resten av det här året och för 2007.

Den är mumma för alla feberheta valarbetare. Här finns nämligen argument både för dem som säger att det går bra för Sverige. Och för dem som vill säga att det finns rejäla brister.

I huvudsak är utvecklingen väldigt positiv. Jobben blir fler i alla sektorer. I år ökar sysselsättningen med 70000 personer, nästa år med 60000.

Allt ser inte ljust ut

Men allt ser inte ljust ut. Är man född utanför Norden, lågutbildad kvinna eller ung utan gymnasieutbildning är förutsättningarna för att få ett jobb dystra. I dessa grupper är arbetslösheten nära tre gånger så hög som genomsnittet.

Rivalerna om statsministerposten, Göran Persson (s) och Fredrik Reinfeldt (m), kan alltså båda hitta ammunition hos Ams.

Arbetslösheten ökar

Göran Persson kan med gott samvete påstå att arbetslösheten i år är 5,3 procent. Medan Fredrik Reinfeldt lika spiksäkert kan påstå att den är 8,3 procent.

Båda har rätt. Det beror på att Göran Persson bara talar om dem som stämplar. Medan Fredrik Reinfeldt också räknar in dem som sysselsätts i olika Amsprogram.

Persson kan säga att sysselsättningen ökar, både i industrin och i byggbranschen. Och han har rätt.

Reinfeldt kan peka på en annan, inte lika välkommen, ökning. De som sysselsätts av Ams blir

25 000 fler bara i år. Han har också rätt.

Socialdemokraterna kan peka på att sysselsättningen ökar både bland män och bland kvinnor. Det är korrekt. Medan utmanarna i den borgerliga alliansen kan påstå att arbetslösheten ökar bland de unga och bland dem som är födda utanför Norden. Det är också riktigt.

Stora krav

Kort sagt ställs det stora krav på dig som väljare. Fakta som levereras av valets huvudpersoner kan verka helt motsägelsefulla. Men båda kan ha rätt.

Så säger Persson

Så säger Reinfeldt

Lena Mellin