S-maffian som styr Stockholm

Aftonbladets Peter Kadhammar har kartlagt partiets familjer och hemliga nätverk

Annika Billström visste att hon utmanade hela det traditionella socialdemokratiska nätverket när hon bestämde sig för att sparka Karin Jonsson.

Karin är gift med Harald Ullman.

Han hade varit vd för socialdemokraternas reklambyrå Måndag, men tvingades avgå 1996 sedan han anlitat en privatdetektiv för att spionera på en misshaglig journalist. Det gjorde Ullman inte för egen räkning, utan för sin gamle vän Ulrik Fällman i HSB som var irriterad på -TV4:s Bim Enström.

Den skandalen visade hur det socialdemokratiska nätverket fungerade, och hur vänner skyndade till varandras stöd och försvar.

Och mycket riktigt, när Ullman fick veta att Karin skulle få sparken ringde han sin gamle vän Mats Hulth. De bor för övrigt grannar på Södermalm. Ullman och Hulth träffades på restaurang Pelikan, och Ullman sa att det här var för jävligt, Karin hade bara gjort ett formellt fel, en skitsak, och nu skulle Billström sparka henne.

Billström hade gått över alla jävla gränser, tyckte Ullman. Det var märkligt om man betänkte att hon visste att Ullman har en hel del kompisar och Hulth har en väldig massa kompisar och det måste Billström vägt in i caset. Ändå gjorde hon som hon gjorde. Hon var rädd för media.

Peter Larsson, som tidigare var sekreterare i arbetarekommunen och landstingsråd innan han i ursinne lämnade politiken, liknar socialdemokraterna i Stockholm vid en maffia. Det gör han fast han fortfarande är medlem i partiet.

Det är några familjer som styr genom nätverk och lojaliteter.

Nog kunde det ha varit en scen ur ”Gudfadern” eller ”Sopranos” där Ullman och Hulth satt och pratade på restaurang Pelikan. Ett lågmält samtal i restaurangens sorl. Vi måste göra något. För Annikas eget bästa.

Bägge kände Billström sedan åratal och var egentligen ganska välvilliga till henne.

Hulth och Billström hade haft ett förhållande. De hade arbetat ihop som borgarråd i stadshuset. Hulth lanserade henne som sin efterträdare.

Ullman var ombudsman i arbetarekommunen när den 20-åriga Annika Billström kom ner från Härnösand 1976. Hon fick jobb som sekreterare i arbetarekommunen (hon var ihop med en ombudsman i SSU på den tiden). Billström hade jobbat åt Ullman i en valrörelse då han höll i torgmötena i Stockholm.

Ja, Ullman och Hulth och var i grunden positiva till Billström. Men hon hade gått ett steg för långt och var inte lojal med sina egna. Karin hade begått ett formellt fel efter 35 år i stadens tjänst. Det var orimligt att hon skulle få sparken. Så uttrycker sig Ullman när jag pratar med honom.

Hulth ville vara juste och varna henne för att det skulle bli ett jävla liv om hon framhärdade i att ge Karin sparken.

Billström satt ju själv i stadshuset, mitt bland alla strukturer och nätverk. Varför gick hon emot det hon själv var en så tydlig del av?

Visst fanns det hårda motsättningar inom strukturerna och nätverken, men de flesta jag talar med är överens om att det inte handlar om politik utan om personer som avskyr varandra och konkurrerar om de bästa jobben.

Billström har det bästa jobbet.

Några meter längre ner i den långa korridoren i stadshuset sitter biträdande borgarrådet Teres Lindberg, som inte ens var 30 år när arbetarekommunen utsåg henne – mot Billströms vilja.

Billström anser att Lindberg har sitt jobb på grund av valfusk internt i partiet. De pratar inte med varandra mer än på möten och i yrkesmässiga sammanhang där de inte kan undvika varandra.

Billström anser att Lindberg är inkompetent och har därför satt henne i intern utbildning på temat ”så fungerar Stockholms ekonomi”, enligt en källa.

Lindberg kan, när andra hör det, säga om Billström: Hon är för jävlig!

Teres Lindbergs sambo är ombudsman på LO. I stadshuset snackas det mycket om att han är kompis med LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedins man Lennart, men Lindberg säger att det inte är sant.

Längre ner i samma korridor sitter Roger Mogert. Billström tycker att det är en tung börda att ha Mogert i huset, arbetarekommunen utsåg även honom mot hennes vilja.

Mogert är gift med riksdagsledamoten Veronica Palm, som var förstanamn på socialdemokraternas riksdagslista. Roger Mogerts mamma heter Sonja. Hon är facklig förträdare för Stockholms lapplisor och var sin sons motpart när han, i egenskap av borgarråd och arbetsgivare, ansvarade för gatufrågorna.

Sonja Mogert sitter också i arbetarekommunens valberedning. Där kan hon bli jävig om hennes sons eller svärdotters namn kommer upp.

Men det har aldrig varit något problem, säger Sonja Mogert när jag ringer henne, för det har aldrig varit något ifrågasättande när Roger eller Veronica har blivit föreslagna (till olika poster).

På andra sidan huset, i borgarrådskorridoren som vetter mot Riddarfjärden, sitter Leif Rönngren, vars styvfar var aktiv i arbetarekommunen och ordförande i valberedningen. Rönngren är sambo med Tina Wedin, som är ombudsman på partihögkvarteret på Sveavägen 68. Tina Wedin är dotter till ombudsmannen Lennart Wedin, som är gift med LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin.

Leif Rönngren var ordförande i personalnämnden i höstas, när den skulle besluta om högre löner för stadens stadsdirektör och två biträdande stadsdirektörer, alla socialdemokrater.

Stadsdirektören heter Bosse Sundling och var tidigare socialdemokraternas partikassör. Han var också styrelseordförande i reklambyrån Måndag, där Harald Ullman var vd. Sundling är sedan decennier bekant med Ullmans fru Karin Jonsson – som Billström ville sparka.

Sundlings förra fru är på tal om det gift med Harald Ullmans gode vän Ulrik Fällman i HSB. Hon arbetar som sekreterare åt – Mats Hulth. När Hulth skickade sitt diskret hotande brev till Billström (sparka inte Karin Jonsson) gick en kopia till Bosse Sundling.

En av de biträdande stadsdirektörerna heter förresten Inger Båvner. Hon var tidigare borgarråd i Stockholm och är sedan den tiden riktigt god vän med Karin Jonsson.

Nå, på det där mötet där Sundling och Båvner skulle få ett rejält lönelyft, 12 000 extra i månaden, satt Inger Båvners dotter Karin Gustafsson med. Hon är ledamot i kommunfullmäktige.

Den borgerliga oppositionen protesterade. Inte kan väl dottern till en av stadsdirektörerna vara med och besluta om mammas lön! Det är jäv!

Folkpartisten Lotta Edholm tyckte att det var det värsta sammanträde hon varit med om i hela sitt liv. Rönngren blev så arg!

Länsrätten gav senare oppositionen rätt, det var jäv, men Leif Rönngren håller inte med.

– Då kanske vi inte kan diskutera skattesatser i fullmäktige? säger han. Vi betalar ju alla skatt.

Jag berättar om alla dessa personsamband kors och tvärs för att visa hur sammanvävda alla är med alla.

Annika Billström har apropå det kallat in Maria Östberg Svanelind som informatör.

Östberg Svanelind är gift med Peter Larsson, han som anser att socialdemokratin fungerar som en maffia. Hans fru är av samma åsikt, fast hon sitter i stadshuset för att föra ut socialdemokraternas politik.

Östberg Svanelind är ordförande i kvinnodistriktet i Stockholm. Hon är fortfarande förbannad över att arbetarekommunen i slutet av 90-talet drog in ekonomiskt stöd till kvinnodistriktet. Östberg Svanelind är säker på att det var en bestraffning för att hon tillhörde fel gruppering.

Över en natt blev hon utan inkomst.

Hon var nämligen beroende av bidraget för sin lön.

Efter det bestämde sig Östberg Svanelind för att aldrig mer vara beroende av apparaten men nu är hon tillbaka, som politisk koordinator på miljöavgiftskansliet ... och vid Billströms sida ... fast bara som projektanställd.

Lojaliteterna kan skifta beroende på hur karriärerna artar sig. Annika Billström och Lena Nyberg var ju vänner tills de började konkurrera om posten som finansborgarråd.

Nyberg förlorade, mobbades ut ur arbetarekommunen av ”traditionalisterna”, och Billström lyfte inte ett finger för att hjälpa henne. Nyberg fick en reträttpost av regeringen som barnombudsman.

Nybergs man Jan Valeskog är informationschef i Stockholms hamn. Han sitter i kommunfullmäktige. Gissa vilken sida han ställde sig på när striden om Karin Jonsson började?

Partiet, det privata och medborgarnas angelägenheter flyter samman. Var slutar det ena och var börjar det andra?

Jag har hört en mycket framstående socialdemokrat säga om en lika framstående kollega:

– Han kunde lika gärna vara nazist. Makt är det enda som betyder något för honom.

Jag har hört en annan framstående socialdemokrat säga att Bosse Ringholm är djupt själsligt skadad.

Jag har hört flera säga att det egentligen är Billströms man Lennart Weiss som bestämmer hemifrån köksbordet.

Sådana omdömen sprider de om varandra, och det handlar inte om politik utan om konkurrens, tjuvnyp, skitprat, lojaliteter till olika falanger.

Eller gör det?

Annika Billström anser att själva strukturerna, kompisgängen, lojaliteterna, också är politik.

Strukturerna hindrar all förändring och utveckling av socialdemokratin.

– De behandlar Sveriges huvudstad som om den är en SSU-klubb eller lekstuga, har Billström sagt.

Nog visste Harald Ullman vad han pratade om när han satt med Mats Hulth på restaurang Pelikan. Det skulle bli ett jävla liv om Billström gav sig på Karin.

Vad han inte visste var att Billström gjorde det med öppna ögon. Nu skulle Ullman, Hulth, Ringholm och allt vad de heter få se vem som bestämmer.

Fotnot: Artikelserien bygger på intervjuer med 40 personer med mycket god insyn i socialdemokratin och stadshuset i Stockholm.

Över en öl på krogen Pelikan i Stockholm kommer två män som är goda vänner fram till att Annika Billström är ett problem. Den ene är hennes tidigare älskare och Stockholms förre finansborgarråd Mats Hulth. Den andre är make till den vd för Stockholm Vatten som Billström beslutat ge sparken. Aftonbladets Peter Kadhammar fortsätter i dag att avslöja hur Sveriges huvudstad styrs av familjer, nätverk och lojaliteter – inte av politik. En före detta högt placerad socialdemokrat liknar (s) i Stockholm vid en maffia.

Peter Kadhammar

Publisert: