Jämställdheten

För varje variabel rangordnas kommunen efter hur stor skillnad det är mellan kvinnors och män värden (oftast andelar). Minsta skillnad får rang 1 (bäst) och största får rang 289 (sämst). För 3 av variablerna mäts även nivån på värdena. Även dessa rangordnas. Index är ett medelvärde av de 15 rangerna. Det finns inget riksvärde som måttstock.