Rekordfånge får tidsbestämt straff

NYHETER

71-årige Axmyr släpps fri 2013 - dömdes till livstids fängelse 1982

Leif Axmyr, den svenske livstidsfånge som suttit inne längst tid, 28 år, fick på fredagen sitt straff tidsbestämt av Örebro tingsrätt.

Enligt de regler som gäller för villkorlig frigivning ska en intagen släppas ut efter att ha avtjänat två tredjedelar av straffet. Axmyr bedöms behöva en så lång utslussningstid som tre år och kommer alltså att släppas fri 2013.

Då har han suttit i fängelse i 31 år, två tredjedelar av ett motsvarande straff på över 46 år.

Dömd för två mord

Han dömdes 1982 till livstid för två mord i Gävle. Han mördade då en före detta flickvän och hennes nya man med kofot och kniv vid en attack som tingsrätten betecknade som "totalt hänsynslös". Efter morden anlade han brand i lägenheten och dömdes även för grov mordbrand.

Axmyr ansökte för två år sedan om att få sitt straff tidsbestämt, men fick då avslag.

Skälet var att han dömts för nya brott flera gånger under strafftiden, bland annat för olaga hot, narkotikabrott och bestickning. Han har dessutom misskött sig allvarligt vid flera tillfällen inne på anstalten och risken för återfall i allvarlig våldsbrottslighet bedömdes som hög.

”Positiv utveckling”

Nu bedöms den risken som medelhög. Rättsmedicinalverket ser vissa problem med Axmyrs anpassning till ett liv i frihet, eftersom han vistats större delen av sitt vuxna liv på anstalt och aldrig haft permissioner på egen hand.

Men Axmyr har haft en positiv utveckling under senare år. Att han får permissioner på egen hand kan vara ett första steg i hans återanpassning. Där är alkoholfrihet av största vikt skriver RMV.

Åklagaren har motsatt sig att Axmyrs straff skulle tidsbestämmas.

TT