Adoptivdotter lämnades i hemlandet

Publicerad:
Uppdaterad:

En 13-årig adopterad flicka har lämnats kvar i sitt gamla hemland Gambia av sina adoptivföräldrar. Då hade hon bott i Sverige sedan i mars 2007. Hon är svensk medborgare och folkbokförd i Kronobergs län, rapporterar Sveriges Radio P 4 i Kronoberg. Flickan lämnades kvar hos släktingar i Gambia efter en semesterresa i landet med adoptivmamman.

Enligt lokala myndigheter i Gambia mår flickan bra, men Adoptionscentrum upprörs av att föräldrarna inte tar hand om sitt adoptivbarn.

– Det påminner i attityden att om man inte är nöjd med barnet så kan man skicka tillbaka det, och det är faktiskt så att adoptivbarn får man inte med ångervecka, utan man måste löpa linan ut och ta hand om barnet, säger Inga Näslund på Adoptionscentrum till SR Kronoberg.

Åklagarkammaren i Växjö utreder för närvarande om en händelse rörande den svenska adoptivflickan i Gambia ska utredas, men kan inte berätta vad det gäller för händelse.

– Vi har ställt en fråga till Gambia om ett visst förfarande är straffbart enligt gambisk lag. Vi kan inte börja utreda förrän vi vet om vi får utreda, säger åklagare Johnny Filipsson.

Om den händelse som åklagarkammaren har frågat gambiska myndigheter om inte visar sig vara straffbar i Gambia kommer inte någon utredning att inledas.

Kommunen har ansvar

I allmänhet har kommunen ett ansvar för stöd och uppföljning vid adoption, enligt Inga Näslund vid Adoptionscentrum. Hon utgår ifrån att den aktuella kommunen försöker göra vad den kan för att föräldrarna ska ta sitt ansvar.

– Jag antar att man gjort en utredning före adoptionen som visade att hon inte hade det bra i hemlandet. Därför tycker jag att det är viktigt att svenska myndigheter gör vad de kan för att låta henne komma tillbaka till Sverige. Hon har börjat rota sig här, varit här i flera år och gått i skolan, säger Inga Näslund vid Adoptionscentrum till TT.

– Även om familjen inte klarar av att fullfölja sitt åtagande måste ju svenska myndigheter göra det, tillägger hon.

Sociala myndigheter ska vara med och bestämma var barnen ska finnas någonstans, även om de lämnas hos släktingar, enligt Inga Näslund.

– Man kan inte bara lämna barnen någonstans. Jag tycker att hon har blivit dubbelt sviken. Både av sina föräldrar och av det svenska samhället som på ett helt år inte gjort något för att rätta till situationen.

TT

Publicerad: