Nyheter

Reglerna är oklara – nu kräver handläggarna besked

Av: 

Kristina Edblom

NYHETER

Vissa får ja. Andra nej. Nu efterfrågar F-kassans handläggare besked.

Om Elenor Juneman hade fått sparken i Sverige hade hennes sjuk- penninggrundande inkomst, SGI, varit skyddad under föräldraledigheten. Men eftersom hon jobbade i Danmark skulle hon ha ställt sig till arbetsmarknadens förfogade inom tre månader för att få behålla sin SGI.

”Så vi tolkar”

– Det är så vi tolkar regelverket, säger Evalotta Germundsson, specialist på Försäkringskassan.

Men Kammarrätten i Göteborg gör en annan bedömning. Enligt en dom från i somras har Försäkrings- kassan fattat ett felaktigt beslut. Fallet rör en man som arbetat i Danmark men som var sjukskriven när han förlorade jobbet. Rätten hänvisar till en dom från EG-domstolen och anser att Försäkringskassans beslut utgör ”ett hinder för den fria rörligheten för arbetstagande”.

– Det finns andra domar där vi har fått rätt. Vi har överklagat ett fall där vi fick fel till Regeringsrätten. Det är bra om de säger vad som ska gälla, säger Evalotta Germundsson.

”Bra med konsekvent linje”

Samma kammarrätt har alltså fattat ett helt annat beslut i ett motsvarande ärende. Och på Försäkringskassan finns en uppfattning att olika enheter gör olika bedömningar.

– Det vore bra om vi kunde hålla en konsekvent linje, säger en hand- läggare.

ANNONS

Glöm inte mors dag på söndag – beställ idag för leverans i tid

Extern länk från Interflora

Beställ nu

Publisert: