Nyheter

Så lätt kan din katt bli skjuten

Av: 

Anna Mi Skoog

NYHETER

”Katter är rättslösa jämfört med hundar”

Avlivades Polisen valde att avliva katten Kajsa efter att de inte hade hittat någon märkning på henne. Skottskadan i huvudet täcktes över vid begravningen.
Avlivades Polisen valde att avliva katten Kajsa efter att de inte hade hittat någon märkning på henne. Skottskadan i huvudet täcktes över vid begravningen.

En hund får avlivas av myndigheterna bara om den anses farlig för människor eller för andra djur.

Katten har långtifrån samma rättsliga skydd.

– Det enda som lagen egentligen säger om katter är att markägaren har rätt att avliva dem, säger Håkan Andersson, chef för Stockholmspolisens djurskyddsgrupp.

Ordagrant säger lagen att ”en katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttsinnehavaren eller någon som företräder denne.” Djurskyddslagen säger också att polisen har rätt att omhänderta ett djur som är skadat eller sjukt. I brådskande fall kan polisen också avliva en katt.

Om en hundägare inte sköter sin hund har polisen också möjlighet att ge förelägganden innan det går så långt som till omhändertagande och avlivning.

– Men vi har ingen möjlighet att ge förelägganden till kattägare. Katter är rättslösa jämfört med hundar, konstaterar Håkan Andersson.

Undviker att skjuta på plats

I fallet med katten Kajsa, som Aftonbladet skrivit om, gjorde polisen på plats en bedömning att katten var förvildad och aggressiv. Den var dessutom inte öronmärkt.

Men enligt Stockholmspolisens djurskyddsgrupp är det inte så ofta som polisen själva behöver göra en sådan bedömning.

– Polisen brukar undvika att skjuta djur på plats, säger Håkan Andersson, som dock inte är tillräckligt insatt i fallet Kajsa för att kunna kommentera det.

Utebliven id-märkning räcker inte

När polisen får tips om förvildade katter brukar de fånga in dem och lämna dem till något katthem medan de försöker hitta ägaren. Ofta blir också djurskyddsmyndigheten på länsstyrelsen inblandad när polisen får tips om omärkta katter.

– De kan besluta om avlivning som polisen får verkställa. Men då tar vi oftast en veterinär till hjälp, förklarar Håkan Andersson.

Enligt polisens djurskyddsgrupp räcker det inte med att en katt saknar id-märkning för att den ska få avlivas. Det krävs andra tecken på att djuret är förvildat.

Men när det är markägaren eller jakträttsinnehavaren som beslutar om att avliva ett djur behöver polisen bara ge tillstånd om det gäller skottlossning i tättbebyggt område. Polisen gör ingen bedömning av grunderna för avlivningen.

– Det är upp till jägarnas sunda förnuft, säger Håkan Andersson.

ANNONS

Nu kan du köpa Muminmuggen Fiske till ett rabatterat pris hos Nordic Nest!

Extern länk från Nordic Nest

Gå till rabatten

Publisert: