Läget reaktor för reaktor

Det finns sex reaktorer på Fukushima 1. Samtliga blev av med elförsörjningen när jordbävningen och tsunamin slog till. Värst är situationen i reaktor 3 och 4.

Här är är läget reaktor för reaktor.

Reaktor 1 var i drift och automatstoppades när jordbävningen slog till. Dagen efter utsattes reaktorn för en vätgasexplosion och hela betongtaket förstördes. Vattennivån i reaktorn ligger under normalt och myndigheterna misstänkte att det kan finnas ett läckage.

Reaktor 2 var i drift och automatstoppades när jordbävningen slog till. I tisdags visade tv-bilderna en explosion från byggnaden och temperaturen och trycket steg dramatiskt, för att sedan sjunka dagarna efter. I onsdags sågs vit rök över kärnkraftanläggningen och en förhöjd strålning uppmättes. Myndigheterna vet fortfarande inte hur stora skador reaktorn fick efter explosionen och misstänker att strålningen kan komma från reaktor 2.

Reaktor 3 var i drift och automatstoppades när jordbävningen slog till. I måndags inträffade en explosion i reaktorn och precis som vid reaktor 1 förstördes taket. Flera försök att vattenbomba reaktorn har gjorts, och man misstänker att den läcker strålning. Enligt de japanska myndigheterna finns det stor risk för härdsmälta i reaktor 3. Reaktorn innehåller plutonium vilket anses var extra farligt vid en härdsmälta.

Reaktor 4 var avstängd för när jordbävningen inträffade, men även avstängda reaktorer innehåller radioaktivt bränsle – antingen inne i reaktorn eller i depåer som måste kylas ner. Två bränder har inträffat de senaste dagarna i reaktor 4, den senaste bröt ut natten till i onsdags och en kraftigt förhöjd strålning uppmättes vid kärnkraftanläggningens grindar. Samtliga arbetare evakuerades från anläggningen, men återkom ett par timmar senare. På onsdagskvällen kom uppgifter om att reaktorn helt saknar vatten och att risken för härdsmälta är mycket stor. Tepco, som driver anläggningen, säger dock att det finns vatten i reaktor 4.

Även reaktor 5 och 6 var avstängda när katastrofen inträffade. De står cirka 200 till 300 meter norr från de andra reaktorerna och är laddade med bränslestavar. Havsvatten har pumpats in i båda reaktorerna, men vattennivån är trots det två meter under det normala i reaktor 5.

Publisert: