Sköterskan anmäld vid flera tillfällen

Sjuksköterskan som fick sparken efter att ha nekat Emil Linnell ambulans hade flera anmälningar mot sig sedan tidigare.

– Han hade attitydproblem i bemötandet, säger SOS Alarms vd Johan Hedensiö till Aftonbladet.

Hedensiö anser att beslutet att inte skicka ambulans till Emil Linnell den 30 januari var fel.

– Redan tidigt i intervjun finns indikationer på att om man följt vårt beslutsstöd hade man skickat en ambulans, säger han.

Hur tidigt?

– Jag skulle säga redan under första minuten.

"Attitydproblem"

Trots att sjuksköterskan under 2010 fått tre anmälningar riktade mot sig har man på SOS Alarm inte sett någon anledning att avskeda honom.

– Inte vid något av de tre påtalade synpunkterna har vi i efteråt kunnat konstatera att sjuksköterskan gjort felaktig bedömning. Det har handlat om attitydproblem i bemötandet, säger Johan Hedensiö, vd vid SOS Alarm.

Tidig uppsägning

I stället har man försökt att hjälpa sjuksköterskan med extra utbildning.

– Det är en person som då var ganska nyanställd, och jobbat i några månader. Då för vi en typ av utvecklingsdiskussioner och följer upp. Vår bedömning var att det gick i rätt riktning.

Snabbt efter Emils död togs beslutet att sjuksköterskan skulle sägas upp.

– Det var en arbetsrättslig process. Vi varslade om avsked när vår interna utredning kom fram till att det handlade om så pass allvarliga avvikelser.

Uppsägningen skedde redan innan omständigheterna kring Emils död nått ut i media.

"Ett mänskligt misstag"

PÅ SOS Alarm ser man ingen anledning att se över sina rutiner.

– Vi ser det inte som att det var ett rutinfel, utan det var ett mänskligt misstag. Men det görs kontinuerlig en löpande utvärdering av verksamheten.

Även bland de övriga anställa på SOS har man varit bestört av händelsen, då de läst stycken ur bandavskriften.

– Många ur vår personal har läst det. Det är deras bedömning också att under samtalet skulle den hjälpsökande ha haft en ambulans.

Polisutredning pågår

SOS Alarm har gjort en lex Maria-anmälan efter Emils död och man genomför även en internutredning för att följa upp händelsen.

Samtidigt pågår en polisutredning i syfte att fastställa om något brott har begåtts.

– Det är en fruktansvärd tragedi för famlijen som drabbats. Det har vi all förståelse för och alla kollegor i bolaget är bedrövade och bestörta, säger Johan Hedensiö.

Publisert: