”Största hotet är alla vapen”

NYHETER

Experterna om vad som väntar i Libyen

Efter 42 års tyranniskt styre är Libyen fritt.

Aftonbladet bad tre experter ge svar på vad som händer efter Muammar Gaddafis död.

✓ Katarina Engberg, säkerhetspolitisk expert:

Hur troligt är det att Libyen får ett demokratiskt samhälle?

– Chanserna överväger riskerna. Hela arabvärlden står inför en stor omvandlig. På söndag hålls det första valet i Tunisien, vad det blir för resultat är ett test på hur det kan gå i omkringliggande länder.

Hur styrs Libyen nu?

– Ett övergångsråd styr från och med när Sirte föll. I dag (läs: lördag) eller imorgon kommer de att flytta till Tripoli för att manifestera att kriget är över och att den nya dagen för Libyen börjar. De avgår när den nya regeringen är utsedd. 

Vad krävs av det libyska folket?

– Alla de unga män som har vapen måste lämna igen dem. Det blir svårt eftersom vapen ger väldigt mycket status och skapar småkungar och rentav brottslingar.

Vad krävs för ett demokratiskt val?

– Dels är det all mekanik som behövs för att kunna göra genomföra ett val. Det behövs en grundlag och man måste organisera partierna. Bara det är en stor ansträngning men det som behövs är också att det finns en anda och en vilja hos de viktigaste grupperna om att vilja lösa sin konflikter genom förhandlingar inte våld.

✓ Pieter Weseman, fredsforskare:

Vilka är det största hotet mot ett demokratiskt Libyen?

– Det finns så många olika grupper med en egen politisk agenda och alla har stora mängder vapen. En nyckelutmaning är att samla in alla dessa vapen så att de inte sprids inom Libyen och till länder runtomkring.

Hur ska vapnen samlas in?

– Det måste den libyska regeringen göra, men de behöver hjälp med detta. Libyen kommer till exempel att behöva mycket pengar för att kunna genomföra de olika program som behövs i syfte att samla in så många vapen som möjligt.

Hur stor är risken att landet drabbas av total laglöshet?

– Det finns en betydlig risk att delar av landet får en laglöshet nu och lite längre fram, eftersom antalet vapen gör det möjligt att kämpa emot en ny regering.

✓ Stefan Ring, militärstrategisk expert:

Hur stor är risken att det utbryter kaos?

– Den är inte så stor i och med att vi sett så många positiva tendenser i samhället. Den totala laglösheten som utbröt i Irak har inte funnits i Libyen, vilket är är en fördel.

Hur ska landet hjälpas?

– Det är inte utländska styrkor som ska hålla ordning, det är det libyska folket som håller makten. Det gör att det finns en större chans att de nya makthavarna respekteras på ett annat sätt. Samtidigt är det ett samhälle med otroligt mycket vapen.

Vad talar för att vi får se en positiv utveckling?

– Det har inte funnits några plundringsvågor eller kraftigt ökad kriminalitet. Det finns krafter i det libyska samhället som vill forma lagar och skapa ordning. Det libyska folket har till exempel fått igång kvartersgrupper för att bevaka olika områden, det tyder på att man vill skapa en bra samhällsordning.