Mystiska skallskålar hittade i England

NYHETER

15 000 år gamla skelettdelar hittade i Storbritannien

Hade våra förfäder extremt dåligt bordsskick?

Nya arkeologiska fynd i Storbritannien tyder på det.

Forskare har hittat tre matskålar – snidade av människoskallar.

De 15 000 år gamla skelettdelarna hittades nyligen i Gough’s Cave i Somerset i sydvästra Storbritannien.

Skallarna tillhörde en gång två vuxna och ett treårigt barn.

"Formades minutiöst"

Paleontologen Silvia Bello, är eld och lågor över fynden som han menar visar på stor hantverksmässig skicklighet.

– Skärmärkena och tänderna visar att huvuden rensades noggrant från mjuk vävnad kort efter att personerna dog. Sedan modifierades de genom att man tog bort ansiktsbenen. Slutligen formades kraniumen minutiöst till skålar genom att man slipade alla vassa kanter, säger Silvia Bello till Natural History Museums hemsida.

Men är fynden en del av en ritual eller bara ett extremt fall av "man tager vad man haver"?

Än tvekar forskarna. Man misstänker att kraniernas innehåll först åts upp och – efter att ha snidats till – använts vid en religiös ceremoni.

Liknande fynd i vikingagravar

Professor Chris Stringer, historiker på Natural History Museum:

– Kanske var de här människorna en del av en grupp som dog vid en krissituation, och skålarna tillverkades för att hedra de döda? Vi vet helt enkelt inte.

Att våra förfäder har gjort bägare och skålar av kranium är ett välkänt, om än ovanligt fenomen. Liknande fynd har gjorts i vikingagravar och vid lämningar efter folkgruppen Skyter som levde vid Kaspiska havet för 1 200 år sedan.