Rehab hos Hells Angels

avMartin Ekelund

NYHETER

Grovt kriminella drev hem för unga – fick miljoner av staten

Dopningspreparat, vapen och missbruk. Verkligheten hos värdfamiljerna var en annan än den som utlovades i familjehemsföretagens broschyrer. Rehabiliteringen av unga, utstötta och svaga sköttes av grovt kriminella som fick miljoner i ersättning.

Företagen Fosu AB och Scandcoach AB har som affärsidé att hjälpa och rehabilitera trasiga och utsatta människor genom att placera dem i familjehem. Avtal med Kriminalvården och socialtjänsten i ett flertal kommuner runt om i landet ger dem intäkter på 15–20 miljoner kronor om året.

I informationsmaterial erbjuds klienterna behandling i en drogfri miljö samt lämplig utbildning och fritidsaktiviteter.

Men verkligheten var precis den motsatta. Aftonbladets granskning visar hur företaget hade mycket nära samarbete med flera grovt kriminella.

Köp Plus - läs hela artikeln!