Säkraste platserna: bak och vid vingen

Hockeystjärnan Aleksander Galimov och besättningsmannen Aleksandr Sizov överlevde flygkraschen i Ryssland – ingen slump enligt studier

Två personer överlevde flygkraschen i Jaroslavl.

De hade en sak gemensamt – båda satt i bakre delen av olycksplanet.

Och det är ingen slump att de klarade sig enligt två separata studier: Vid vingarna och bakåt finns de säkraste platserna vid en flygkrasch.

De flesta flygbolag och flygplanstillverkare talar tyst om statistiken vid flyghaverier.

Andra säger som flygplanstillverkaren Boeing gör på sin hemsida, att ”alla platser är lika säkra” i ett passagerarplan. Men det stämmer inte, enligt två separata studier.

Business-class i riskzonen

Luftfartsinspektionen, nuvarande Transportstyrelsen, gjorde en studie där man tittade på över 100 flyghaverier. Slutsats: Platserna i höjd med vingarna och bakåt är säkrast. Sitter man längst fram, i det som ofta är business-class, är chanserna att överleva sämst. 

Alltså är det kanske ingen slump att hockeystjärnan Aleksander Galimov och besättningsmannen Aleksandr Sizov överlevde kraschen i Jaroslavl. Bägge satt i den bakre delen, enligt ryska medier.

40 procent fler överlevande bak

Hans Kjäll, flygsäkerhetsanalytiker och tidigare anställd på Luftfartsinspektionen var med och gjorde studien.

En av förklaringarna till resultatet är att bottenplåten är tjockast vid vingarna av vikt- och balansskäl.

– Vingstrukturen tar även upp mest energi, därför blir inte nedslagskraften lika stor vid vingarna. Längre bak och där framme är plåten tunnare och havererar man i en skog kan trädtopparna tränga genom plåten. Dessutom störtar planen oftast med nosen först, varför platserna fram är mer utsatta, säger Hans Kjäll.

Hans Kjäll tror förklaringen till att flygbolagen tonar ner statistiken är enkel:

– De vill inte att vissa sektioner ska bli överbokade, det är därför de inte går ut med risknivåer. Planen skulle inte lyfta om det bara satt passagerare där bak, säger han.

5 av 6 överlever

Luftfartsinspektionens undersökning har över tio år på nacken, men flera av de flygplanstyper som var inblandade i haverierna används ännu i dag. Den får dock stöd av liknande men mer aktuell undersökning som amerikanska magasinet Popular Mechanics gjort. Genom att grundligt gå på de senaste 20 flyghaverierna i USA sedan 1971 kom man fram till att chansen att överleva är 40 procent högre allra längst bak i kabinen jämfört med raderna längst fram.

De delade även in flygplanen i fyra sektioner. I den bakre sektionen överlevde 69 procent haverierna. I den främre 49 procent, att jämföras med strax över hälften ur mittsektionerna, 56 procent.

Bara sett till de 20 krascherna i USA är alltså risken 1 på 3 eller sämre att överleva ett haveri.

Ser man det historiskt är dock överlevnadschanserna vid en flygkrasch större – kanske en upplyftande tanke för flygrädda:

– Det finns en internationell undersökning där man gått igenom ett stort antal haverier, och som visar att 5 av 6 överlever när kraschen är så illa att planet blir totalförstört, säger Hans Kjäll.

Publisert: