Solen på lågvarv - kan ge ny istid

NY ISTID PÅ INGÅNG? Solens låga aktivitet kan leda till lägre global medeltemperatur under en period.
NY ISTID PÅ INGÅNG? Solens låga aktivitet kan leda till lägre global medeltemperatur under en period.

Solen har extremt få fläckar just nu.

Nu misstänker forskarna att vi gått in i en längre period av låg aktivitet - som kan ge en ny istid.

– I så fall skulle det inträffa inom 5-10 år, säger Peter Wintoft, forskare på Institutet för rymdfysik i Lund.

SOLEN HAR SINA FLÄCKAR men just nu är de ovanligt få.
SOLEN HAR SINA FLÄCKAR men just nu är de ovanligt få.

En period av extremt låg aktivitet, av solforskare kallat Maunder minimum, inträffade mellan år 1645-1715. Den låga aktiviteten sammanföll med en mindre istid i Europa.

Det var då svenska armén under Karl X Gustav kunde tåga över isarna till Danmark på sunden Lilla och Stora Bält - och Londonborna kunde åka skridskor på Themsen.

Risk för ny istid inom fem år

Peter Wintoft är inte främmande för risken att en liknande period nu skulle kunna vara på gång.

– Det är ingen som helt kan slå fast att en nedgång i solens aktivitet leder till lägre medeltemperatur på jorden. Det är många faktorer som styr klimatet. Men rent spekulativt, skulle det mycket väl kunna bli så.

När skulle det inträffa i så fall?

– Det borde i så fall ligga inom en rätt snar framtid. Inom en 5-10-årsperiod, säger Peter Wintoft.

Ovanlig dipp

En artikel på sajten Space.com, som samlar nyheter om rymdforskning, tar upp att tre oberoende studier påvisat en ytterst ovanlig dipp i aktivitet just nu.

Dippen kan tydligt ses genom att solen från tre olika vinklar uppvisar väldigt få solfläckar. Solfläckar är mörkare områden på solytan som uppstår på grund av förtätningar av magnetfält - och som indikerar solens cykler.

Solen har en aktivitetscykel på elva år. Och skulle solen ha följt cykeln som vanligt borde solens aktivitet vara maximal just nu.

– Aktiviteten borde vara på väg uppåt. För fem-sex år sedan förutspådde vi ett maximum i år, 2011. Men det ser inte ut att dra i gång. Nu har vi skjutit fram prognosen till 2013 - men det kan bli ett lågt maximum, säger Peter Wintoft.

Istiden kan bli långvarig

Det finns även cykler på runt 100 år, så kallade Gleissbergcykler, med mer storskaliga uppåtgående och nedåtgående trender i solaktiviteten.

Enligt Peter Wintoft har solen haft ett långvarigt minimum, mellan 2005 och 2008.

– Om man tänker sig ytterligare elva år framåt: om vi nu har ett långvarigt minimum och ett svagt maximum, så kan maximat helt utebli under nästa elvaårsperiod, säger han.

Publisert: