Hans blå ögon avslöjar vårt ursprung

1 av 2 | Foto: TT/Csic
En rekonstruktion av stenåldersmannen.

Blåögda, men mörkhyade.

Så tycks de ursprungliga jägarna och samlarna i Europa ha sett ut.

De liknade inte riktigt några av nutidens människor.

Slutsatsen grundar sig på en fullständig kartläggning av arvsmassan hos en stenåldersjägare som levde i norra Spanien för cirka 7 000 år sedan. Mannens skelett, som återfanns i en grotta, är mycket välbevarat.

Forskarnas analys, som redovisas i den vetenskapliga tidskriften Nature, bjuder både på sådant som är förväntat och på överraskningar.

Till det förväntade hör att mannen av allt att döma var laktosintolerant och dessutom bör ha haft svårigheter att hantera föda rik på stärkelse.

Afrikanska gener

Detta är logiskt. Laktos- och stärkelsetolerans var anpassningar som uppstod i samband med jordbrukets uppkomst – och för 7 000 år sedan fanns inga jordbrukare i Europa. Alla var fortfarande jägare och samlare och härstammade från de istidsjägare som invandrade i Europa för 40 000 år sedan.

Mer förvånande är att mannen av allt att döma hade mycket mörk hy – men samtidigt var blåögd. Genvarianterna som styr hudfärgen var av afrikansk typ medan ögongenerna mest liknade de varianter som i dag är vanligast i norra Europa.

Sverige och Finland

Forskarnas tolkning är att övergången till den ljusa hudfärg som i dag är dominant i större delen av Europa ännu inte ägt rum. Däremot hade förändringar av ögonfärgen redan ägt rum.

Analysen visar också att de moderna människogrupper som har störst genetiska likheter med stenåldersjägarna i Spanien är de nutida befolkningarna i Sverige och Finland. Det finns även likheter med arvsmassan hos vissa stenåldersjägare i Sibirien.

Slutsatsen blir att det under äldre tid fanns starkt släktskap mellan människorna i en stor region som sträckte sig från centrala Asien till sydvästra Europa.

TT