Statens egen expert: Pengarna räcker inte

Statliga Konjunkturinstitutet riktar skarp kritik mot Anders Borgs vårbudget.

Myndigheten ger finansministern två val: Höj skatten eller urholka välfärden.

– Jag ser inte att det går att undvika det, säger Jesper Hansson, prognoschef på KI.

Jesper Hansson, prognoschef på KI.
Jesper Hansson, prognoschef på KI.

Enligt Anders Borgs (M) prognos kommer Sverige att nå överskottsmålet, det vill säga ett överskott på en procent av BNP, till 2018.

Tillväxten ska öka och arbetslösheten minska. De ökade kostnaderna ska finansieras med höjd skatt på bland annat snus och cigaretter.

Men pengarna räcker inte, enligt statliga Konjunkturinstitutet - som sorterar under Finansdepartementet. Myndighetens experter riktar nu skarp kritik mot finansministerns prognos.

Skiljer 90 miljarder

Om välfärdsnivån ska bibehållas krävs fler skattehöjningar, menar experterna som säger att Borgs budget kommer att slå hårt mot offentliga verksamheter som skolor och sjukhus.

– De beräkningar för offentliga utgifter som finns i budgeten räcker inte till att bibehålla personaltätheten. Det kommer alltså bli fler elever per lärare och fler vårdtagare per personal om man inte får in mer pengar. Alternativet är att urholka välfärden, säger Jesper Hansson, prognoschef på KI.

Så vad krävs? KI:s svar skiljer sig väsentligt från finansminister Anders Borgs. Den offentliga sektorns totala utgifter fram till 2018 är 90 miljarder kronor lägre i Borgs kalkyl jämfört med KI:s. När det gäller den offentliga konsumtionen - den absolut tyngsta posten - skiljer det 39 miljarder.

– Borg säger att han vill göra finansierade satsningar på skola och vård. Men om de ska vara finansierade, hur gör man det i realiteten? Det måste ju rimligtvis vara via skattefinansiering. Det är väldigt oklart hur det ska gå till, säger Jesper Hansson.

"Väljarna vilseleds"

Att skatterna höjs är i princip ofrånkomligt, menar han.

– Jag är övertygad om att det kommer att komma in mer pengar. Det är väldigt konstigt att de inte blir så. Problemet är att väljarna vilseleds att tro att man inte kommer att höja skatterna. Det är också där vi är kritiska, den här beräkningen är väldigt otydlig för medborgarna.

Men Borg slår tillbaka. Han menar att de reformer som planeras de kommande åren kommer att rädda välfärden.

– Jag kan nästan garantera att vi i budgeten för 2015 kommer lägga utbildningssatsningar. Jag kan garantera att vi för 2016 till 2018 förmodligen kommer att göra satsningar på utbildning inom sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. Det är viktiga kommunala satsningar, säger han till Dagens Industri.

I en debatt mellan Anders Borg och Socialdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson i SVT:s Aktuellt i går kritiserades Borg för att inte satsa tillräckligt på jobben.

– Anders Borg har valt att fokusera på skattesänkningar i stället för att fokusera på jobben. Vi behöver en regering som brinner för jobben, inte en regering som har gett upp, sa Magdalena Andersson.

Borg kontrade med att säga att alliansens politik har fått 250 000 fler i sysselsättning än 2006.

Anders Borg ville inte svara på frågor efter debatten.

Publisert: