Forskare: Universum är ett hologram

Glöm allt du hört – Jorden är platt. 

Och allt vi ser är en tredimensionell återspegling av den verkliga platta världen, enligt hologramteorin. 

Ett japanskt forskarteam har nyligen räknat fram bevis för att det stämmer.

Den kontroversiella teorin om att allt i universum är ett hologram lanserades 1997 av Juan Maldacena, teoretisk fysiker, och numera professor vid Princetonuniversitetet.

Enligt hans hologramteori består gravitationen av tunna vibrerande strängar. Dessa strängar är hologram av händelser som egentligen äger rum i en tvådimensionell värld. Och enligt Maldacenas modell består universum av nio dimensioner av rymd och en av tid.

Och nu kan teorin visa sig att stämma, enligt en rapport i tidningen Nature.

Verkligheten är i 2D

Hologramprincipen innebär att det finns en tvådimensionell yta som innehåller den information som behövs för att beskriva ett tredimensionellt objekt - i det här fallet vårt universum.

Informationen om oss, människor, djur och föremål, lagrade i en tvådimensionell yta av det som är vårt ”verkliga” universum. Ungefär som det lilla chipet på ett kontokort.

Och allt vi ser, är och gör i 3D är egentligen bara en projektion av den tvådimensionella världen.

Vilket skulle innebära att alla föremål som fastnar i ett svart hål skulle lagras där som ett minne eller som fragment av information i stället för ett fysiskt gripbart objekt, skriver Daily Mail.

Räknade på teorin

Japanske professorn Yoshifumi Hyakutake vid Ibaraki universitetet i Japan har tillsammans med sitt forskarteam genomfört två matematiska uträkningar för att bevisa att allt vi ser är ett hologram.

I en av uträkningarna räknade Hyakutake på den inre energin av ett svart hål. Med utgångspunkt ur Maldacenas teori räknade han på svarta hålens tillstånd och effekterna av de så kallade virtuella partiklarna som dyker upp och försvinner vid svarta hål.

Den andra uträkningen kontrollerade den inre energin i en motsvarande låg-dimensionell struktur utan gravitation.

Och den japanske professorns två datauträkningarna stämde med hologramteorin, vilket enligt somliga ses som ett bevis för universums dubbla natur.

– Det verkar vara en korrekt uträkning, säger Juan Maldacena själv till Nature.

Publisert: