Sara Danius: ”Alla traditioner är inte värda att bevara”

Sara Danius avgick som ständig sekreterare – och lämnade sin stol i Svenska Akademien. Under fredagen har hon fått ett enormt stöd från många håll.

Via ett pressmeddelande till nyhetsbyrån TT gör hon ett uttalande:

”Alla traditioner är inte värda att bevara”, skriver hon bland annat.

Sara Danius skriver i pressmeddelandet att Akademien är betydelsefull, men att det inte utesluter att den bör förändras:

”Alla traditioner är inte värda att bevara. Oberoende från makten är inte detsamma som att ställa sig över vår tids mest självklara värderingar. Tvärtom har Akademien sin ställning endast genom att tjäna och vinna legitimitet från hela det svenska folket. Jag tackade ja till att arbeta som ständig sekreterare därför att jag uppfattade ett stöd för ambitionen att varsamt men målmedvetet modernisera Akademien”, skriver hon.

”Att vårda ett arv får inte bli en arrogans och distans till samhället i stort. Tendenser till vänskapskotterier hör inte hemma i vår tid”.

”Brott och fusk måste beivras”

Sara Danius fortsätter:

”Etiken måste sättas i högsätet, och strikta regler för beslutsfattande, jäv och sekretess måste finnas och följas. Brott och fusk måste beivras och anmälas till rättsvårdande myndighet. Svenska Akademien bör dessutom vara en kraft som tydligt verkar mot otidsenliga maktförhållanden eller kvinnoförnedrande uttryck”.

Den tidigare ständiga sekreteraren vädjar till Akademien att de ska fortsätta med det arbete som hon själv har påbörjat.

Mot slutet av sitt pressmeddelande skriver Sara Danius att hon, på annat håll, kommer att arbeta vidare med Nobelpriset i litteratur. Hon avslutar med att tacka för allt stöd hon har mottagit de senaste veckorna.

Publisert:

LÄS VIDARE