SMHI utfärdar klass 3-varning

1 av 3
NYHETER

Hemvärnet har kallats in och räddningstjänsten bedömer läget som katastrofalt.

Regnandet i Halland har nu även gjort att SMHI utfärdar sin allvarligaste varning – klass 3.

– Flödet är fortsatt högt och kan förväntas öka och ligga högt de närmsta dagarna, säger Karin Dyrestam vid SMHI.

Översvämningarna i Halland har nu nått sådana nivåer att SMHI utfärdar en klass 3-varning vid nedre delarna av Nissan.

”Eftersom det har kommit många kraftiga skurar under de senaste dygnen har flödet nu stigit kraftigt i de nedre delarna av Nissan och är nu uppe i klass 3”, skriver SMHI på sin hemsida.

Stor fara

En klass 3-varning innebär att vädret kan innebära en mycket stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner, enligt SMHI.

Särskilt illa har läget varit i Getinge och Oskarström norr om Halmstad, där arbete har pågått med att bygga barriärer och vallar för att skydda från vattenmassorna.

– Vi tycker överlag att vi har kontroll över läget, men det är klart det är jättejobbigt för de som är drabbade, säger Pär-Åke Eriksson, systemledningschef för räddningstjänsten i Hallands län.

Kan bli värre

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har räddningstjänsten i Halland begärt framför allt materiell hjälp i form av fler barriärer och sandsäckar. 10 000 sandsäckar och 1 000 skyddsvallar har körts med lastbil till Getinge, enligt TT. Även militära resurser i form av maskiner för att kunna bygga vallarna ska tillföras i arbetet.

– Mycket nu beror ju på vad som händer i närtid. Det är mycket lokala skurar och om de slår fel så kan det bli mycket värre för oss. Vi planerar nu för att ha en god uthållighet åtminstone fram till söndag, säger Pär-Åke Eriksson.

Flödesnivåerna vid nedre delen av Nissan brukar normalt vid den här tiden ligga på 40 kubikmeter per sekund, men efter de senaste dagarnas regnoväder har de i stället legat på över 200 kubikmeter per sekund.

– Det har varit uppemot 250 kubikmeter per sekund, säger Karin Dyrestam, vakthavande hydrolog vid SMHI.

Hon uppger att det under de senaste dagarna kommit drygt 150 millimeter regn på vissa håll i Halland.

– Flödet är fortsatt högt och kan förväntas öka och ligga högt de närmsta dagarna, säger Karin Dyrestam.

Klass 3-varningen förväntas vara aktiv i en eller ett par dagar till, enligt SMHI.