Kungabarnens skola kräver ’frivilliga’ bidrag

1 av 4 | Foto: Henrik Montgomery
Skolinspektionen kräver nu att Enskilda gymnasiet tyddliggör att deras utbildning är avgiftsfri.

avMartin Nilsson, Per Lidholm

NYHETER

25 000 kronor för en språkresa – och 4 000 kronor per termin.

Friskolan Enskilda Gymnasiet i Stockholm bad föräldrar om frivilliga bidrag för att klara undervisningsmål.

Nu slår Skolinspektionen fast att uppmaningarna kan tolkas som betalningskrav.

– Det är inte storleken på föräldrarnas plånbok som ska styra barnens utbildning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Eleverna i årskurs två på Enskilda Gymnasiet skulle åka på studieresa – men bara om elevernas föräldrar bidrog med runt 25 000 kronor var.

Vid ett annat tillfälle skickades brev ut till grundskoleelevernas föräldrar där man förklarade att bidrag på 4 000 kronor per termin och elev behövdes för att klara skolans ekonomiska mål.

”Inte satt mig in i det”

De båda anmälningarna om avgiftsfri skola kom in under 2013 och nu menar Skolinspektionen att förfrågningarna bryter mot lagen om avgiftsfri utbildning och kan misstolkas som rena krav.

– Jag kan tyvärr inte kommentera det alls. Jag har inte satt mig in i det och du har fått information innan mig, säger Lena Birkmanis, rektor på Enskilda Gymnasiet, till Aftonbladet.

Kan tolkas som en uppmaning

Båda gångerna har frågorna om bidrag kommit från skolans föräldraförening som är juridiskt fristående från skolan, men Skolinspektionen anser att kopplingarna mellan föreningen och skolan är för starka.

Bland annat har Enskilda Gymnasiet hjälpt till att skicka ut informationen om bidragen.

"Skolinspektionen anser att föräldraföreningens brev innehåller formuleringar som manar och vädjar till föräldrar att lämna bidrag för sitt barn", skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Skickade påminnelser

När brev om bidrag på 4 000 kronor per elev skickades ut, till föräldrarna till grundskolans elever,­ kom dessutom ­ytterligare brev med samma innehåll.

"Brevens formuleringar gör att bidraget inte upplevs som frivilligt och efter en tid skickas även påminnelser ut",  skriver Skolinspektionen.

– Jag kan ju så klart inte kommentera det enskilda fallet, det är Skolinspektionens sak att göra bedömningar. Men i Sverige har vi, och ska ha, en skola som är avgiftsfri, säger ubildningsminister Gustav Fridolin.

Han fortsätter:

– Det är inte storleken på föräldrarnas plånbok som ska styra barnens utbildning.

Skolinspektionen kräver nu att Enskilda Gymnasiet ska vidta åtgärder för tydliggöra att utbildningen är avgiftsfri.