Lärarnas självförtroende sämst i Europa

Publicerad 2014-06-25

Svenska lärares bedömer sin egen status som rekordlåg.

I en undersökning tycker bara 5 procent av lärarna att yrket är uppskattat i samhället – jämfört med OECD-snittet på 31 procent.

– Det bekräftar bilden om att lärarstatusen är låg, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

När OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) i stor undersökning har jämfört hur lärare ser på sin egen status i samhället är det dystra siffror får våra svenska representanter.

Rekordlågt resultat

Självförtroendet och synen på sin egen yrkesroll är rekordmörk.

Undersökningen visar att 59 procent av lärarna i Finland tycker att yrkesgruppen ses som högt värderad i samhället. I Norge hamnar man på OECD-snittet vid 31 procent.

I Sverige, där debatten om skolelevers dåliga resultat rasat flitigt under året, anser bara var tjugonde lärare att yrket är uppskattat i samhället.

Vill ha mer pengar

På Lärarförbundet ser man en enkel lösning på problemet: Mer lön.

– Lärarna måste uppvärderas och då måste det till en rejäl löneökning. Vi har frågat unga och yrkesverksamma och sådana som hoppat av lärarutbildningen. Det är lönen som ligger först tätt följd av arbetsbelastningen och en överkontrollerad skola och lärarkår som bidrar till en låg status, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Undersökningen med namnet Talis visar också att bara drygt hälften av lärarna, 53 procent, skulle välja yrket om de fick göra om sitt val. Nästan var femte lärare, 18 procent, ångrar sig helt och hållet.

– Det är oerhört allvarliga siffror de kommit fram till. Ska Sverige kunna vända på kunskapsresultaten måste man göra något åt att lärarlönerna ligger i Europabotten, säger Eva-Lis Sirén.