Så kan du drabbas av brexit utan avtal

avTT

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT
Det blir skärpta passkontroller för resor till och från Storbritannien. Arkivbild.
Foto: Kirsty Wigglesworth AP/TT
Dyrare mobilräkning står för dörren vid en brexit utan avtal. Arkivbild.
Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT
Erasmusstudenter i Storbritannien riskerar att förlora sin rätt att studera i landet om det blir brexit utan avtal. Arkivbild.
Foto: Chris Ratcliffe AP/TT
Momsbyråkrati, tullar och gränskontroller väntas slå hårt mot många företag. Arkivbild.
Foto: House of Commons /AP/TT
Det brittiska parlamentet har två gånger ratat det utträdesavtal premiärminister Theresa May förhandlat from med EU inför brexit. Arkivbild.

Chockhöjda studieavgifter, portade studenter, tullar och avgifter och oklara förhållanden för svenskar som bor eller är på väg att flytta till Storbritannien.

Det är hårda bud som väntar många svenskar om Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett utträdesavtal om två veckor.

Svenskarnas band till Storbritannien är många och nära. London är en av svenskarnas allra mest populära turistdestinationer och det bor omkring 100 000 svenskar i Storbritannien.

Så här kan ett brittiskt utträde ur EU utan avtal i slutet av mars slå mot svenskar.

Krångligare resor

Att ta en helgresa till London med nationellt id-kort kommer inte längre att fungera, om Storbritannien lämnar EU utan utträdesavtal. Svenska turister får i stället räkna med petiga passköer och stämplar i passet efter vistelser i Storbritannien.

Det blir även betydligt dyrare att använda mobilen på resan, då EU:s direktiv om roamingavgifter upphör att gälla i Storbritannien om det blir brexit utan avtal.

Det blir dessutom betydligt stramare regler för att ta hem varor från resan. Taxfreehandel skulle börja gälla, vilket säkert gläder enstaka whiskynördar. Men det innebär även en strikt begränsning för hur mycket alkohol som får tas med hem till 1 liter sprit, 4 liter vin och 16 liter öl.

Det blir även ett tak för hur värdefulla varor du får ta med dig hem tullfritt från resan, på 4 300 kronor om du flyger åker färja och på 3 000 kronor om du kör själv.

Köbildning för bilister ligger också i farans riktning. Transporter antas generellt fördyras och fördröjas av brexit, till följd av alla nya handelshinder.

Oklart om sjukvård

Storbritannien, den svenska regeringen och EU har tagit en rad initiativ till tillfälliga undantagsregler för att undvika akuta problem vid brexit utan avtal.

Bland annat gör Sverige undantag för krav på uppehålls- och arbetstillstånd för britter under 2019. Det har också föreslagits en förenklad procedur för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige.

Sveriges regering har också föreslagit att det ska gå att betala ut svenska sociala trygghetsförmåner och betala för vård till svenskar som bor i Storbritannien under en övergångsperiod.

Storbritannien har parallellt infört ett system för att EU-medborgare som bott länge i landet ska kunna få status som bosatt i landet. Men mycket av regelverket är oklart, bland annat vad gäller rätt till sjukvård i Storbritannien och andra sociala rättigheter för svenskar som inte kan visa att de bott i landet i minst fem år.

Höjda studieavgifter

Sveriges regering arbetar även på att få på plats tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor för brittiska medborgare och från körkortsförordningens regler vad gäller brittiska körkorts giltighet i Sverige.

För svenska studenter i Storbritannien är läget dock högts oklart, med lite drygt två veckor kvar till det att Storbritannien enligt brittisk lag ska lämna EU den 29 mars.

Den brittiska studieavgiften för EU-medborgare (inklusive svenskar) ligger i nuläget på samma nivå som för brittiska universitetsstudenter, på 9 000 pund per år oavsett utbildning. Vid en avtalslös brexit riskerar avgifterna att stiga radikalt för EU-medborgare, till över 30 000 pund per år för vissa brittiska läkar- eller juristutbildningar.

Studenter kan portas

Svenska Erasmusstudenter i Storbritannien riskerar samtidigt att förlora stipendiet på cirka 400 pund per månad och framtiden för brittiska lärosätens medverkan i Erasmusprogrammet är oklar. Det är till och med oklart om påbörjade studier kommer kunna fullföljas under våren.

– Det är så illa att de inte vet vad som händer om två veckor, säger Jaan Paju som är docent vid Stockholms universitet och nyligen avslutade en forskarvistelse vid universitetet i Oxford.

Enligt Birgitta Halvarsson, enhetschef på Universitets- och högskolerådet, pågår arbete inom EU med att få undantagsregler på plats så att påbörjade terminer ska kunna fullgöras inom Erasmusprogrammet.

– Men om det inte blir ett avtal, om det blir en hård brexit, kan det i värsta fall bli så att man inte får fortsätta studera den 30 mars, säger hon.

Momsbyråkrati och gränskontroller

EU-principen om fri rörlighet för varor och tjänster skulle upphöra att gälla vid brexit utan avtal. En finansiell härdsmälta, flygkaos och läkemedelsbrist är tre farhågor, som lett till omfattande undantagsreglering inom dessa specifika områden.

Bortom undantagen öppnar sig dock en djungel av licenser, momsbyråkrati, gränskontroller och tullar upp sig vid brexit utan avtal. De WTO-regler som träder i kraft om britterna kraschar ut ur EU innebär att det blir tullar på all handel med Storbritannien, i snitt på 4,2 procent. För bilar handlar det om 10 procent och för lastbilar 22 procent.

Transportkaos och tullar

Logistiskt varnas det för transportkaos. De företag vars affärsmodell bygger på gränsöverskridande produktionsapparater, som inkluderar brittiska anläggningar, är särskilt hårt utsatta. Förutom fabriksflyttar antas en hård brexit ställa helt nya krav på lagerhållning.

Ansvaret för produktsäkerhet för varor som kommer från Storbritannien kan bland annat plötsligt hamna på svenska företag, som så länge Storbritannien är med i EU bara agerar som distributör. Det kan även bli krångel med frågor som ursprungsintyg om det finns brittiska insatsvaror i en produkt.

Den brittiska regeringen har inför en befarad krasch ut ur EU presenterat en plan för att under en ettårsperiod ta bort tullar på 87 procent av brittisk import, inklusive aluminium, stål, maskiner, vapen, ammunition, skor, papper och skogsvaror. Men det blir enligt planen tullar på bland annat kött, vissa mejerivaror, bilar, keramik, gödningsmedel och bränsle.

Rättad: I en tidigare version angavs fel titel för Jaan Palu som är docent och nyligen avslutat en forskarvistelse vid universitetet i Oxford.