Regeringen utreder etnisk registrering

NYHETER

Kan användas som vapen mot diskriminering

Är etnisk registrering ett alternativ i Sverige? Integrationsminister Jens Orback säger inte blankt nej.

Han är dock skeptisk till att ett sådant register skulle kunna vara ett verktyg mot diskriminering.

Foto: Jens Orback.

En enmansutredning tillsatt av regeringen arbetar sedan ett och ett halvt år med att utreda strukturell diskriminering.

Orback har nyligen diskuterat möjliga förslag och åtgärder med utredaren Paul Lappalainen, skriver Dagens Nyheter.

– Paul Lappalainen tittar bland annat på de länder som har mer av etnisk registrering, på frivillig eller tvingande basis. Jag tycker att det bara finns skäl att använda sig av metoden om vi tack vare den kan hitta andra metoder att bekämpa diskriminering, säger Orback.

Möter motstånd

Judar och romer i Sverige är starkt emot en etnisk registrering.

– Så det är en svår prövning. Paul Lappalainen har i uppdrag att titta på vad man skulle kunna ha för nytta av en sådan registrering och det är endast i ljuset av det som man kan gå vidare med en sådan tanke, säger Orback.

I USA, Kanada och Storbritannien tillämpas olika former av etnisk registrering. I USA tillfrågas alla i samband med folk- och bostadsräkningar om de vill uppge vilken etnisk grupp de tillhör. Uppgifterna används sedan för mätningar av hur segregerat samhället är och om vissa grupper diskrimineras.

Wallrafmetoder

Enligt Orback har vi i Sverige haft stor nytta av motsvarande statistik när det gäller kvinnor och män.

Integrationsministern har givit Integrationsverket i uppdrag att med Wallrafmetoder testa hur arbetstagare med olika etnisk bakgrund behandlas av arbetsgivare.

Han säger att verket inte får använda metoden för att peka ut företag eller som något som påminner om brottsprovokation.

– Dock är situationen så allvarlig att jag tycker att det vore bra att se om det finns diskriminering eller inte, så kan vi lägga den diskussionen åt sidan och koncentrera oss på vad vi gör åt det, säger Orbach till DN.

Skeptiskt

På fredagsmorgonen tonar han ner regeringens intresse för metoden i en intervju med TT.

– Vi har en politik i Sverige där vi ska likabehandla oberoende av etnisk bakgrund. Så för regeringen är inte detta någon aktuell fråga, säger Orback.

– Det här är en bred utredning som tittar på etnisk diskriminering och metoder för att komma åt det. I vissa länder använder man sig av begränsad frivillig registrering till exempel i USA. Det står utredaren fritt att titta på.

- Men att därifrån dra parallellen att regeringen skulle vara intresserad av detta är att gå för långt, fortsätter han.

Det är alltså inte aktuellt, enligt Orback, att regeringen i dag skulle skifta sin inställning när det gäller registrering av etnisk bakgrund.

– Jag ställer mig skeptisk till vilken nytta man skulle ha av ett register. Jag har väldigt stor förståelse för att många grupper skulle känna sig hotade och kränkta av en registrering, säger Orback.

Läs mer:

aftonbladet.se, TT