Storebror ser inte - i Sundsvall

NYHETER

Polisen som kan övervakningskamerorna är sjukskriven

Kamerorna för hastighetsövervakning i Sundsvallsområdet har inte varit i bruk sedan början av december.

Orsak: den polis som har utbildning för att sköta kamerorna är sjukskriven.

Svante Näsström, chef för trafikavdelningen, kommer nu att få i uppdrag av polisledningen att hitta ett system som gör kameraövervakningen mindre sårbar för sjukskrivningar.

I Västernorrlands län finns 16 skåp för övervakningskameror längs vägarna.

TT