Hushåll kan bli utan el i en vecka

NYHETER

Sydkraft har extrainkallat 500 man

Malmö

Hopvikta stålstolpar, knäckta trästolpar och tusentals träd över ledningarna. Sydkraft extrainkallade på söndagen 500 man för att röja upp efter stormen, ändå kan det ta en vecka innan alla fått strömmen tillbaka.

- Det här är det värsta vi varit med om. Värre än stormarna 1999 och 1969, sade Karin Jarl-Månsson, marknadschef för Sydkraft Nät, på söndagskvällen.

Då var ännu omkring 175 000 av kunderna utan el. De som hörde av sig till Sydkraft fick beskedet att bereda sig på ännu en natt och en morgondag utan att ha fått strömmen tillbaka. Gradvis kommer antalet drabbade att minska, men det tar flera dygn innan alla skador hunnit åtgärdas.

- Värst är det i Kronobergs län, konstaterar Jarl-Månsson.

Helikoptrar används

Där var på söndagskvällen 36 000 av företagets kunder strömlösa. Siffrorna för Skåne och Kalmar län var cirka 30 000 vardera. Sydkraft hyrde på söndagen in ett av försvarets Herculesplan för att i flera omgångar flyga personal och maskiner från Sundsvall till Växjö. Sex helikoptrar användes för att inspektera ledningar från luften, men för de mindre lokalnäten används också fotpatrullering i samarbete med LRF.

Reparationsarbetet inriktas i första hand på 45 regionnätsledningarna i området, sedan kommer turen till de runt tusen lokalnätsledningarna. Skadorna är av flera slag. Förutom ledningar och stolpar som måste bytas är många transformatorer utslagna och i Rödeby i Blekinge står en kraftstation delvis under vatten sedan taket blåst av.

Prioriterar inte hushåll

Sydkraft prioriterar räddningstjänstens master, därefter kommer telefonstationer och stora kunder. Hushållen kommer längre ner på listan och Karin Jarl-Månsson betona att länsstyrelser och kommuner får ansvara för att människor inte far illa och skadas när de är utan ström.

- Det kan bland annat bli problem med vattenförsörjningen, säger hon.

De drabbade får del av Sydkrafts avbrottsersättning, som innebär att den fasta avgiften sänks eller tas bort.

Tiotals miljoner

Företagets kostnader för orkanskadorna kommer att bli tiotals miljoner kronor. Ändå menar Sydkraft att det inte går att gardera sig så mot den här typen av skador. Att gräva ned ledningarna blir för dyrt och att göra väsentligt bredare kraftledningsgator skulle inverka för mycket på skogsbruket.

Under måndagen ska vinden i området öka igen, enligt SMHI. Det oroar Sydkraft.

- Det kan påverka möjligheten att använda helikopter och i värsta fall kan det uppstå nya skador, säger Karin Jarl-Månsson

Peter Palmkvist/TT