EU:s domstol fäller finansministrar

NYHETER

EU:s domstol upphävde på tisdagen finansministrarnas undantag från stabilitetspakten för Tyskland och Frankrikes räkning.

Finansministrarnas beslut stred mot EU-rätten, fann domstolen.

Enligt stabilitetspakten får EU-länderna inte låta sina offentliga finanser ha budgetunderskott som är större än tre procent av BNP. För euroländerna finns en särskild rättsligt reglerad procedur som innebär att EU först utfärdar rekommendationer om åtgärder till syndarna, därefter förelägganden.

Tredje året i rad

Eftersom Tyskland och Frankrike bedömdes komma att bryta mot pakten för tredje året i rad 2004, ville EU-kommissionen utfärda förelägganden. Därefter skulle nästa steg ha varit att i våras tvinga länderna att deponera miljardbelopp på ett räntelöst EU-konto. Depositionen kan på sikt omvandlas till böter.

Finansministrarna valde dock i november i fjol att frysa processen som leder mot sanktioner. De nöjde sig med politiska deklarationer, som innebär att Frankrike och Tyskland ”uppmanades” att minska underskotten till under tre procent av BNP 2005.

De uppmanades också att stärka sina budgetar under 2004, men med åtskilliga miljarder mindre än vad EU-kommissionen föreslagit.

I januari i år valde EU-kommissionen att anmäla finansministrarna till EU:s domstol.

Bröt mot reglerna

Domstolen sade enligt Reuters att finansministrarna har rätt att ändra EU-kommissionens rekommendationer, men att de bröt mot reglerna när de upphävde straffåtgärder mot budgetsyndarna Tyskland och Frankrike.

Utslaget i domstolen ger råg i ryggen åt EU-kommissionen. Och det kan behövas – i år väntas sex av de tolv euroländerna ha större underskott i sina budgetar än vad EU-reglerna tillåter.

TT