Fågelvirus har spridits till Sverige

NYHETER

Över 70 000 djur har avlivats - drabbade gårdar avspärrade

Den extremt smittsamma fågelsjukan Newcastle disease har spridit sig till Sverige.

Runt 70 000 djur har avlivats och området kring de drabbade gårdarna har spärrats av.

Foto: Fågelviruset är smittsamt men drabbar inte människor.

Jordbruksverket arbetar i nuläget med att kartlägga varifrån den allvarliga virussmittan har kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Samtliga djur har avlivats och de två gårdarna i Östergötland där smittan konstaterats är belagda med restriktioner.

– Mycket talar för att smittan har kommit via vildfåglar. Finland fick ett utbrott ungefär samtidigt som vi, säger My Sahlman, ställföreträdande chef för smittbekämpningsenheten på Jordbruksverket.

Ett område med en radie av tre respektive tio kilometer kring de drabbade besättningarna har spärrats av för all form av transport av tamfågel.

Upptäckten av sjukdomen kommer också att innebära restriktioner för handeln med fjäderfä från Sverige.

Drabbar inte människor

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom, men drabbar till skillnad från vad som brukar kallas "fågelinfluensan" inte människor.

Smittan, som kan finnas hos både vilda fåglar och tamfåglar, angriper fåglarnas nervsystem, andningsorgan och tarmkanal. Vanliga symtom är enligt Jordbruksverket ökad dödlighet, minskad äggproduktion, andningssvårigheter, diarré och rörelsestörningar.

"Mycket allvarligt"

Sjukdomen sprids lättast via direktkontakt med smittade fåglar och ägg, men även via fordon, burar och redskap som har varit i kontakt med ett smittat djur. Smittan kan även spridas via luften över kortare avstånd.

I nuläget verkar det inte som om köttet och äggen från de smittade djuren har nått mataffärerna, men Jordbruksverket ser ändå mycket allvarlgt på läget:

– Det här är allvarligt och kan mycket väl få handelspolitiska följder, säger Sahlman.

Enligt Sahlman finns det ingen risk för att EU genomför någon handelsblockad mot svenskt fjäderfä. Inom EU gäller blockaden enbart det spärrade området runt de båda gårdarna.

– Men andra länder, som exempelvis Ryssland, kan mycket väl besluta om att införa ett handelsstopp, säger hon.

Fakta om fågelviruset

Så gör du för att undvika spridning.

Anna-Maria Carnhede