Därför gör SVT nedskärningarna

NYHETER

Programchefen Leif Jakobsson om den digitala tekniken

De förändringar på Sveriges Television nu som nu sker är en smärtsam teknisk revolution, lik den tryckta medier gick igenom för 15 år sedan.

En personalkrävande teknik ska bytas ut mot en ny som kräver färre personer.

- Vi är egentligen den sista bastionen, säger programdirektör Leif Jakobsson till aftonbladet.se.

Den tekniska revolutionen är smärtsam i den meningen att människor förlorar sina jobb därför att tekniken förenklar hanteringen.

Men det betyder inte att programmen behöver blir sämre eller färre, enligt SVT:s ledning.

Företaget har idag studior på många orter - alltför många, enligt Leif Jakobsson.

- Den studioteknik som finns används idag mycket ineffektivt på vissa orter, säger han till aftonbladet.se.

Personalkrävande teknik

Han förklarar att ett studioinslag, till exempel ett nyhetsinslag, idag kräver tre till fyra personer.

- Med den nya tekniken kommer en enda person att kunna sköta hela inslaget. Då uppstår arbetsbrist.

- Den digitala tekniken är väldigt väl anpassad att användas var som helst. Vad är det som säger att man måste sitta i en studio och tala med en läkare om sjukdomar? Varför inte lika gärna på plats på en mottagning till exempel?

- Det vi planerat för 2004 kommer att ligga fast. Men vi kommer att göra som vi gör varje år, plockar bort vissa program för att skapa nya.

SVT:s tre regioner, Nord, Mellan och Syd, ska enligt Leif Jakobsson ha kvar minst en studio var. Dit ska programmakarna kunna resa om man måste använda studio.

Målen står kvar

Christina Jutterström sade till Aftonbladet på tisdagen att SVT inte kommer att överge det som stipuleras i avtalet med staten: att 55 procent av programmen ska göras utanför Stockholm.

Kommer ni att kunna hålla det avtalet?

- Ja, vi ska göra minst 55 procent utanför Stockholm och ser hela tiden efter hur vi ska stärka det.

Hur ska det då synas när studiorna försvinner?

- Det lokala kan synas i form av innehåll eller på annat sätt, till exempel i form av tilltal, journalistiskt grepp.

Annars ska man göra program på annat sätt, säger han

- Som i ”Sommartorpet” till exempel, där allt görs ute, på plats.

SVT har fått sänkta anslag med 60 miljoner om året, men kommer å andra sidan att spara 100 till 150 miljoner om året på den teknikskiftet. De pengarna ska användas till nya program.

Vad vill du satsa på?

- Jag vill att SVT ska kunna vara nyhetsledande.

- Jag vill göra Sveriges bästa tv. Jag vill kunna satsa mer på dramatik. Så har vi OS 2006 och samma år är det valår.

Den 17 november ska SVT vara klar med en första planering för hur personalminskningarna ska ske.

SVT:s nya teknik

Simone Söderhjelm