Bodström känner ansvar men avgår inte

NYHETER

Rymningen från Hall satte fart på den politiska diskussionen om svensk kriminalvård.

Borgerliga politiker krävde justitieminister Thomas Bodströms avgång.

– Det som hänt är oerhört allvarligt, men det viktiga är nu att i grunden klarlägga hur det kunde inträffa, sade Bodström.

Foto: Justitiminister Thomas Bodströms avbröt sin semester för att informera sig om den uppkomna situationen. Under dagen kom kravet från oppositionen på Bodströms avgång.

Han avbröt på onsdagen sin semester för att informera sig om det som hänt. Han gav sedan landshövding Björn Eriksson i uppdrag att göra en egen, extern utredning av hur rymningen från Hall kunde inträffa. Den sker jämsides med polisens brottsutredning om vilka som kan ha hjälpt till då de fyra tungt kriminella brottslingarna lyckades ta sig ut från Hallanstalten.

– Redan på torsdagen kommer Björn Eriksson till departementet för planering, säger Bodström.

Han medger att han som justitieminister har ”ett stort ansvar” då denna typ av händelser inträffar:

– Jag försöker verkligen ta mitt ansvar och träda i tjänst och agera så snabbt som möjligt.

Avgår inte

Han säger sig också har förståelse för att det politiska spelet leder till oppositionskrav på hans avgång:

– Men det inger inte förtroende då kravet kommer bara någon timme efter det inträffade, innan man alls vet hur det har gått till, säger Bodström.

För att hindra liknande händelser framöver hoppas han på en mer individualiserad behandling av de intagna. I klartext betyder det betydligt hårdare regler för den ganska lilla grupp av kriminella som inte har en tanke på att försöka komma tillbaka till ett liv i frihet utan brottslighet.

Bodström anser att sådana intagna som rymmer ska kunna få betydande ökning av strafftiden genom att villkorlig frigivning från en del av straffet fryser inne. För den hårda kärnan av tungt kriminella är det också rimligt att eftersträva helt rymningsfria anstalter – något som man tidigare tagit avstånd från i svensk kriminalvård.

Däremot är han fortsatt motståndare till tanken på beväpnade vakter i slutna fängelser.

Kritik från oppositionen

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt var först med att kräva Bodströms avgång. Han betonade att han inte brukar vifta med sådana krav i tid och otid:

– Men Tony Olsson är den sista som vi vill se på fri fot, och denna rymning från Hall borde inte vara möjlig, sade moderatledaren till TT.

Han påminde om att justitieminister Sten Wickbom 1987 tvingades avgå på grund av bristfälliga regler för spiondömde Sten Berglings permission.

Kristdemokraternas andre vice ordförande Mats Odell hävdade att rymningarna från Kumla och Hall är en följd av en s-politik med för litet resurser till kriminalvården. Han fann det vara ”hög tid att Bodström avgår”.

Johan Pehrson (fp), ordförande i riksdagens justitieutskott, efterlyste ett antal åtgärder för att hindra rymningar. Säkerhetsbågar ska hindra införsel av mobiltelefoner och vapen i slutna anstalter. Det yttre skalskyddet kring exempelvis Kumla- och Hall-anstalterna behöver förbättras genom bättre polisberedskap eller – i sista hand – en beväpnad insatsstyrka inom kriminalvården.

Lillemor Melsted/TT