Insulinpump halverar risken att dö i hjärtkärlsjukdom

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Nya svenska rön för typ 1-diabetiker

1 av 2 | Foto: ANNA TÄRNHUVUD
En insulinpump.

Personer med typ 1-diabetes kan nära halvera risken att dö i hjärtkärlsjukdom med insulinpump - enligt nya svensk rön.

– Det vore bra om fler fick insulinpump, säger forskaren Isabelle Steineck

Forskare vid Sahlgrenska Akademin står bakom den nypublicerade studien i British Medical Journal. Studien har genomförts med hjälp av svenska diabetesregistret och dödsorsaksregistret.

Diabetes ökar risken för hjärtkärlsjukdom och syftet med studien var att se om dödligheten i hjärtkärlsjukdom påverkas av att använda insulinpump jämfört med  insulinsprutor.

18 168 personer med typ 1- diabetes ingick i studien. Av dem hade  2 441 fått sitt dagliga snabbverkande insulin via pump, medan övriga tagit sprutor flera gånger om dagen.

Medelåldern var 38 år för dem med pump och 41 år för dem med sprutor

Sedan kontrollerades dödsfallen under 2005-2012.

Studien visar att dödligheten i hjärtkärlsjukdom var mycket lägre bland pump-användarna.

 – Vi ser en nästan halverad risk att dö i hjärtkärlsjukdom bland dem som använt pump jämfört med dem som fått insulin via sprutor. Det här är första studien som visar det, säger Isabelle Steineck, en av forskarna.

Sambandet är statistiskt säkerställt.

Vad är förklaringen?

–  Vi tror att de som använt pump får färre svåra känningar och därmed minskad dödlighet. Pumpen ger en jämnare tillförsel av insulin och vi vet sedan tidigare att insulinpump medför färre episoder med lågt blodsocker, säger Isabelle Steineck, läkare vid Århus universitetshospital i Danmark.

– Låga blodsocker har i tidigare studier visat sig ge en ökad risk för hjärtkärlsjukdom.

Vid "känningar" av för lågt blodsocker kan man kallsvettas, händerna kan skaka och i absolut värsta fall kan man falla i koma och dö.

– Man vet också från tidigare studier att lågt blodsocker kan skapa hjärtflimmer och hjärtpåverkan.

Insulinpump minskar svängningarna i blodsocker eftersom det är lättare att reglera tillförseln av insulin.

Isabelle Steineck tror också att en förklaring till den minskade dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar kan vara den mer omfattande patientutbildningen bland dem som använder pump.

Bara var femte drabbad vuxen har dock insulinpump i dag . Och användningen varierar stort på sjukhusen - mellan 12 och 30 procent av patienterna får en pump, enligt Sahlgrenska.

Enligt de nationella riktlinjerna bör alla typ 1-diabetiker med hyper- eller hypoglykemier erbjudas insulinpump.

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN