Det finns genvägar till längre liv - hälsosam livsstil är inte avgörande

Effekten av sundare leverne beror på dina gener.

Rätt gener minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Även om du röker, äter fet mat och sitter still.

Det visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

För att leva länge utan att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar har tipsen i alla tider varit: Sluta röka, ät nyttigare och börja rör på dig.

Men en ny avhandling från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet visar att effekten av ett sundare leverne beror på vilka genvarianter du har.

Författaren Lennart Hellsing, 95, är frisk och pigg och skriver fortfarande dagligen. Och när han skriver, då röker han.

– Jag röker två om dagen, ja, två paket, inte två limpor. Jag tänker att det inte är så nyttigt att bryta gamla vanor i allmänhet. Rökningen hänger ihop med att skriva för mig, jag har rökt sedan jag var 35 och arbetade på Stockholms-Tidningen, säger han.

Det kan vara så att Lennart Hellsing tillhör de 15 procent av Sveriges befolkning som bär på en särskild variant av genen APOE. Bärarna av genen är delvis skyddade mot risken för hjärt- och kärlsjukdomar, oavsett om de röker eller inte. Det visar nya rön som presenteras i avhandlingen.

”Beror på ditt genetiska bagage”

Doktoranden Jaana Gustavsson står bakom avhandlingen. Hon har undersökt hur olika faktorer, så som rökning, stillasittande och dålig kost, påverkar risken att utveckla hjärt-kärlsjukdomar hos människor med olika gentyper. I studien ingick 1 831 patienter som insjuknat i kranskärlssjukdom samt 5 175 kontrollpersoner från den vuxna befolkningen i Stockholms- och Göteborgsområdet.

– Det som är slående är att effekten av en viss livsstilsfaktor beror på ditt genetiska bagage, säger Jaana Gustavsson.

60 procent bär på gen som ökar fetmarisken

Förutom APOE-genen har Jaana Gustavsson även studerat FTO-genen, den så kallade fetmagenen. 60 procent av befolkningen bär på en variant av genen som ökar risken för fetma. Fetma är en riskfaktor när det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar och bär man på den varianten ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 20 procent.

Tidigare forskning har visat att man minskar risken för att utveckla fetma relaterad till fetmagenen om man lever ett aktivt liv. Jaana Gustavsson ville se om träning även minskade den FTO-relaterade risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Något förvånande visade resultaten att det inte gjorde det.

– FTO-genens fetmaeffekt kan motverkas av motion. Då skulle man kunna tänka sig att även sambandet med hjärt-kärlsjukdom kan motverkas men vi kunde inte se att träningen påverkar. Däremot är motion fortfarande en viktig faktor för att minska kärlsjukdomar generellt, säger Jaana Gustavsson.

”Är ingen profet för att man ska röka”

Det kan alltså vara så att det inte spelar någon roll om du börjar leva sunt eller inte. Men de nya rön som presenteras i avhandlingen betyder inte att det är riskfritt att röka. Rökning, stillasittande och fetma är riskfaktorer när det kommer till hjärt- och kärlsjukdomar (och även andra sjukdomar).

– Jag är inte någon profet för att man ska röka, jag är glad att mina barnbarn inte gör det, säger Lennart Hellsing.

Publisert: